Koniunktura w budownictwie - październik 2003

2003-11-30 13:45

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w październiku na poziomie ujemnym (- 5), niższym niż we wrześniu, ale nieco lepszym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 19% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 24% - jej pogorszenie (we wrześniu odpowiednio 22% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne.

Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe zmniejszył się w podobnym stopniu jak przed miesiącem. Firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień pozytywnie. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, wyraźnie gorsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Negatywne prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa publiczne i prywatne są zbliżone.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, choć lepsze niż przed miesiącem. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne nadal oceniają bieżącą produkcję pozytywnie, lepiej niż we wrześniu. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są natomiast negatywne, gorsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Nadal odnotowuje się pogarszanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne sygnalizują niewielką poprawę swojej sytuacji finansowej. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych należących do obu sektorów.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych na poziomie prognozowanym przed miesiącem. Jedynie firmy publiczne spodziewają się spowolnienia tempa spadku cen. Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych. W październiku 1,8% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (we wrześniu br. 2,3%, w październiku ub. roku - 1,4%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą podobnie jak przed miesiącem i rok temu przez 76% jednostek) oraz z niedostatecznym popytem (72% przedsiębiorstw zgłaszających bariery we wrześniu i w październiku, wobec 76% w październiku ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w październiku br. sygnalizuje ją 33% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 25% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 28% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 65% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 28%, 64%, 8%. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw, które nie planują żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 22% (wobec 28% przed rokiem). Pozostali producenci przewidują, że ich działalność inwestycyjna dotyczyć będzie prac i zakupów modernizacyjnych 63% (przed rokiem - 64%) oraz nowych inwestycji 61% (przed rokiem - 56%.). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (92% jednostek), a w drugiej kolejności krajowy kredyt bankowy (34% jednostek). Leasingiem jest zainteresowane 27% przedsiębiorstw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej