Koniunktura w budownictwie - nowe raporty w Murator PLUS

2007-01-25 14:41

Redakcja Murator PLUS poleca Państwu nowy cykl kwartalnych raportów poświęconych koniunkturze w budownictwie, autorstwa Marii Podgórskiej i Anny Gutkowskiej. W styczniu prezentujemy blok artykułów będących podsumowaniem roku 2006. Raporty opracowano na podstawie wyników badania "Koniunktura w budownictwie", prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH od 1994 roku. Polecamy!

"Koniunktura w budownictwie" - są to badania ankietowe, prowadzone na reprezentatywnej próbie zakładów budowlanych, powtarzane w odstępach kwartalnych. Pytania ankiety mają charakter jakościowy - wymagają zaznaczenia jednego z trzech wariantów odpowiedzi: poprawa (zwiększenie), pogorszenie (zmniejszenie) lub brak zmian określonej zmiennej, stwierdzony w minionym kwartale, jak i przewidywany przez respondenta w następnym kwartale. Stosowana w badaniu ankieta jest zgodna ze standardowymi kwestionariuszami ankiet koniunktury gospodarczej, stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Zarówno polskie, jak zagraniczne doświadczenia historyczne potwierdzają trafność opisu gospodarki za pomocą danych pozyskiwanych z badań koniunktury oraz możliwość szybkiego diagnozowania sytuacji gospodarczej, opartego na odpowiednich podstawach mikroekonomicznych.

Podstawą wnioskowania o tendencjach, jakim podlega koniunktura w budownictwie, są obserwowane w czasie zmiany tzw. sald oraz wskaźników koniunktury. Salda są obliczane dla poszczególnych pytań ankiety jako różnice procentowego udziału odpowiedzi stwierdzających zmiany in plus i zmiany in minus, ważone wielkością zatrudnienia w ankietowanych firmach. Wskaźnik koniunktury jest definiowany jako średnia sald pytania o stwierdzone zmiany portfela zamówień i przewidywane zmiany poziomu zatrudnienia. Zarówno salda, jak i wskaźniki koniunktury przyjmują wartości z przedziału od -100 do +100.

Wyniki każdej edycji badania są analizowane w ujęciu ogółem dla całego kraju oraz w ponad 30 przekrojach, m.in. według statusu własnościowego firmy, wielkości zatrudnienia, przynależności gałęziowej, lokalizacji regionalnej i czasu powstania. Syntetyczną oceną koniunktury w budownictwie jest tzw. ogólny wskaźnik koniunktury, obliczany na podstawie wszystkich ankiet.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej