Koniunktura w budownictwie na minus 10

2012-05-25 17:08
Droga ekspresowa S1
Autor: brak danych

Ocena koniunktury w maju była taka sama jak miesiąc wcześniej, czyli negatywna, na poziomie minus 10. W ostatnich dwóch latach, w tym okresie nie było tak złej oceny jak teraz. Tylko 16% przepytanych przez GUS przedsiębiorstw sygnalizowało poprawę koniunktury, natomiast 26% jej pogorszenie. W pozostałych firmach sytuacja pozostaje bez zmian.

Koniunktura w budownictwie oceniana jest pesymistyczne, chociaż rzeczywiste wskaźniki są całkiem niezłe. Przedsiębiorcy są podobno podatni na opinie mediów, a te od dawna budownictwu przypinają etykietę "kolejny kryzys". Z drugiej strony wiadomo, że jest coraz mniej ogłaszanych przetargów, kończą się duże inwestycje w infrastrukturze, budownictwo mieszkaniowe nie wystrzeliło, a kontrakty kolejowe czy w energetyce będą nie dla wszystkich do wzięcia.

Przeczytaj, jak firma budowlana może odzyskać należne jej pieniądze

Utrzymują się w dalszym ciągu zatory płatnicze, pogarszając sytuację finansową wielu firm, szczególnie tych mniejszych i średnich (od 10 do 249 osób), ale i duże firmy zaczynają borykać się z tym problemem.

Koniunktura w budownictwie - maj 2012
Autor: GUS

Duże firmy budowlane mają lepiej

Tylko duże firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, sygnalizują niewielkie przyrosty w bieżących portfelach zamówień. Ta sama grupa przedsiębiorstw sygnalizuje również zwiększenie bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Wiosna to czas remontów, co oznacza pracę dla firm najmniejszych (do 9 osób), dlatego i one przewidują większą dynamikę prac. Zdecydowanie pesymistycznie poziom swojej aktywności oceniają firmy małe i średnie.

Nie najlepiej swoją sytuację finansową, tak obecną jak i przyszłą, postrzegają małe i średnie jednostki. Jedynie podmioty duże nie przewidują trudności w tym zakresie.
Firmy budowlane w maju twierdziły, że wykorzystują swoje moce produkcyjne na poziomie 72%. Prawie 20% ankietowanych przedsiębiorstw oceniało swoje moce na za wysokie jak na stan bieżącego portfela. To zapewne również powód, że przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, zapowiadają ograniczanie zatrudnienia, i to w większym stopniu niż prognozowali w kwietniu. Tym bardziej, że spodziewany jest spadek cen robót budowlano-montażowych już w najbliższym czasie.

Bardzo niewielu przedsiębiorców (3,5%) twierdzi, że w swoje działalności nie napotykają na żadne bariery. Pozostali narzekają na konkurencję oraz koszty zatrudnienia (po 59%). W porównaniu z majem 2011 r. najbardziej wzrosło (z 32% do 43%) znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu.

Ciekawa będzie obserwacja wskaźników budowlanej koniunktury w następnych miesiącach, wszak będzie już wówczas po EURO 2012, wyimaginowanej granicy załamania, które ma dotknąć budownictwo...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej