Koniunktura w budownictwie - marzec 2003

2003-04-30 15:10

Mimo odnotowanej w marcu w stosunku do lutego poprawy ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie, kształtuje się on nadal na poziomie ujemnym, najniższym w porównaniu z poziomem obserwowanym w analogicznym miesiącu lat 1994 - 2001.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się wprawdzie w marcu na poziomie wyższym niż w lutym (minus 2), ale jest to poziom niższy niż w analogicznym miesiącu lat 1994 - 2001. Wśród badanych przedsiębiorstw 26% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 28% - jej pogorszenie (w lutym odpowiednio 19% i 36%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż firmy prywatne
  
Przedsiębiorstwa odczuwają nadal spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, ale jest on mniej znaczący niż przed miesiącem. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, dużo lepsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorstwa publiczne są bardziej optymistyczne w swych prognozach niż firmy prywatne.
Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, choć lepsze niż przed miesiącem. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na możliwość wzrostu produkcji w najbliższych miesiącach. Prognozy przedsiębiorstw publicznych są bardziej optymistyczne od przewidywań firm prywatnych.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, na poziomie zbliżonym do ocen z lutego. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej jednostek budowlanych, choć mniej znaczącego niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych. Przedsiębiorcy prywatni oczekują, że tempo spadku cen będzie zbliżone do prognoz sprzed miesiąca, natomiast dyrektorzy firm publicznych przewidują nieco szybszy spadek cen niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, chociaż skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca, zwłaszcza w jednostkach sektora publicznego.

W marcu utrzymał się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (0,7%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je podobnie jak w lutym 78% przedsiębiorstw zgłaszających bariery) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 69% jednostek). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca znaczenie poszczególnych barier nie uległo istotnym zmianom.

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 32% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 61% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

Procent tych przedsiębiorstw, które nie planują żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy kształtuje się na poziomie 29% (wobec 31% przedsiębiorstw nie planujących działalności inwestycyjnej w marcu 2002 r.). Pozostali producenci przewidują, że ich działalność inwestycyjna dotyczyć będzie prac i zakupów modernizacyjnych (67% przedsiębiorstw w marcu 2003 r. wobec 68% w marcu 2002 r.) oraz nowych inwestycji (64% w marcu 2003 r., 56% w marcu 2002 r.). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (92% jednostek) oraz krajowy kredyt bankowy (36% jednostek). Leasingiem jest zainteresowane 23% przedsiębiorstw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej