Koniunktura w budownictwie - lipiec 2005

2007-05-29 16:53

Oceny lipcowej koniunktury w budownictwie są nie tylko optymistyczne i lepsze niż w czerwcu, ale także lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.Wpłynął na to wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe oraz wzrost produkcji budowlano-montażowej. Prognozy - choć ostrożniejsze niż w czerwcu - są nadal optymistyczne.

Nieznacznie poprawiła się bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych, choć nadal utrzymują się opóźnienia płatności.
Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszy niż prognozowano przed miesiącem. Przewidywany jest także wzrost zatrudnienia w budownictwie, ale mniejszy niż prognozowano w czerwcu.
W lipcu 2,2 proc. jednostek nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w czerwcu br. 1,4 proc., w lipcu ub. roku 1,5 proc.).

Największe trudności przedsiębiorstw są związane z:

  • konkurencją ze strony innych firm (w lipcu bieżącego roku barierę tę zgłasza 76 proc. przedsiębiorstw wobec 74 proc. przed miesiącem i w lipcu ub. roku),
  • niedostatecznym popytem (51 proc. badanych przedsiębiorstw w lipcu br. wobec 52 proc. w czerwcu br. i 60 proc. w lipcu ub. roku),
  • kosztami zatrudnienia (47 proc. badanych przedsiębiorstw w lipcu br. wobec 44 proc. przed miesiącem i 37 proc. w lipcu ub. roku),
  • kosztami finansowej obsługi działalności (40 proc. w lipcu br. wobec 41 proc. przed miesiącem i 46 proc. w lipcu ub. roku).

W porównaniu z lipcem ubiegłego roku najbardziej zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, kosztami materiałowymi, trudnościami z uzyskaniem kredytów i kosztami finansowej obsługi działalności. wzrosło natomiast znaczenie bariery związanej z kosztami zatrudnienia.
W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 18 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 69 proc. jako wystarczające, a 13 proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem.
W porównaniu z lipcem ubiegłego roku zmniejszył się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, a zwiększył się odsetek przedsiębiorstw oceniających je jako zbyt małe.


 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej