Koniunktura w budownictwie - lipiec 2003

2003-08-30 14:56

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w lipcu na poziomie dodatnim, niższym niż w czerwcu (plus 15), ale wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 32% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 17% - jej pogorszenie (w czerwcu odpowiednio 37% i 14%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorstwa sygnalizują wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe zbliżony do ocen sprzed miesiąca. Jedynie firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień dużo lepiej niż w czerwcu. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest mniej optymistyczna od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bardziej ostrożne w swych przewidywaniach są przedsiębiorstwa prywatne.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są zbliżone do ocen sprzed miesiąca, zwłaszcza w firmach prywatnych. Oceny przedsiębiorstw publicznych są bardziej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są ostrożniejsze niż przewidywano w ubiegłym miesiącu, zwłaszcza w firmach prywatnych. Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w czerwcu. Poprawę tę odczuły zwłaszcza firmy publiczne. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się nieznacznego pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych sektora prywatnego, poprawy - sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, przy czym tempo tego spadku będzie zbliżone do tempa prognozowanego przed miesiącem. Tylko jednostki sektora publicznego prognozują wolniejszy spadek cen niż przewidywano w czerwcu. Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne przewidują nieznaczne zmniejszenie skali zwolnień pracowników, chociaż będzie to nadal skala znacząca.

W lipcu 1,6% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w czerwcu br. 1,7% przedsiębiorstw, w lipcu ub.r. - 1,3%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je 75% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 76% w czerwcu br. i 78% w lipcu ub.r.) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 78% jednostek, wobec 75% w czerwcu br. i lipcu ub.r.). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca znaczenie większości barier nie uległo istotnym zmianom, natomiast w porównaniu z odczuciami sprzed roku wzrosło jedynie znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w lipcu 2003 sygnalizuje ją 34% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, w lipcu 2002 - 27% jednostek).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 28% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 66% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 30%, 65%, 5%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej