Prognozy wciąż niekorzystne

2009-05-02 12:00
Prognozy wciąż niekorzystne
Autor: MMaszner

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w kwietniu mniej pesymistyczne niż w marcu, choć gorsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Jest to spowodowane poprawą, mimo to nadal negatywnych, ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (3,7% w marcu br. i 5,6% w kwietniu 2008 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (59% badanych przedsiębiorstw w kwietniu, 55% w marcu br. oraz 47% w kwietniu 2008 r.).
W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem (z 21% do 51% przy 50% w marcu br.), trudnościami z uzyskaniem kredytów (z 7% do 16% w kwietniu i marcu br.) oraz konkurencją ze strony innych firm, natomiast zmalało – barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 51% do 20% przy 21% w marcu br.), kosztami materiałów (z 36% do 25% w kwietniu i marcu br.) oraz kosztami zatrudnienia (z 58% do 50% przy 49% w marcu br.).

BARIERY DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

BARIERY DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
Autor: GUS

Sytuacja gospodarcza w kwietniu 2009 r.
Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana była mniej pesymistycznie niż w marcu. Najmniej negatywne oceny formułowane są przez jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Przedsiębiorstwa odnotowały wolniejszy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości najmniej pesymistyczne oceny zgłaszają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu była nadal ograniczana, choć w skali mniejszej niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości najmniejszy spadek produkcji odnotowały jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
Co to płatności, to przedsiębiorstwa ze wszystkich klas wielkości z opóźnieniami ściągają należne im płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, choć opóźnienia te są nieco mniejsze od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu.
Bieżąca sytuacja finansowa oceniana była w kwietniu niekorzystnie, choć lepiej niż w marcu. W podziale na klasy wielkości swoją sytuację finansową najmniej pesymistycznie oceniają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Krótkookresowa prognoza sytuacji gospodarczej
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przewidują dalsze pogorszenie swojej sytuacji gospodarczej, choć w stopniu znacznie mniejszym niż wskazywały prognozy sprzed miesiąca. W podziale na klasy wielkości najbardziej pesymistyczne prognozy formułują jednostki mikro (o liczbie pracujących do 9 osób). Sytuacja gospodarcza w jednostkach średnich (od 50 do 249 pracujących osób) może nie zmienić się, spodziewana jest natomiast poprawa w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są mniej pesymistyczne od zgłaszanych jeszcze w marcu. W podziale na klasy wielkości optymistyczne przewidywania formułują jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu mniejszym niż prognozowano przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości wzrostu produkcji spodziewają się jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują wolniejszy od prognozowanego w marcu spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych.
Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są niekorzystne, choć lepsze od formułowanych przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości największych trudności finansowych spodziewają się jednostki mikro i małe (o liczbie pracujących do 49 osób).

Sytuacja gospodarcza w kwietniu 2009 r. Krótkookresowa prognoza sytuacji gospodarczej

Budownictwo marzec/kwiecień 2009
Autor: GUS

Objaśnienia do wykresów:
przedsiębiorstwa ogółem - O
klasy wielkości przedsiębiorstw - kl.1 – do 9 zatrudnionych, kl.2 – 10-49 zatrudnionych, kl.3 – 50-249 osób, kl.4 – powyżej 250 pracowników

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej