Koniunktura w budownictwie i kolejny skok w górę

2016-02-23 17:16
budowa mostu dzwig roboty budowlane
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Drugi miesiąc 2016 roku odnotował kolejny wzrost koniunktury w budownictwie o prawie 4 punkty. Jeżeli taka wartość wskaźnika utrzyma się, koniunktura w maju może dojść, a może nawet pokonać zero, poniżej którego spadła w połowie 2011 roku i wciąż nie może wybić się ponad minusowe pole.

Jak podał GUS, w lutym tzw. ogólny klimat koniunktury w budownictwie ukształtował się na poziomie minus 9,1 (w styczniu było minus 12,7). To oznacza, że wśród firm budowlanych mniej więcej o tyle samo przybyło optymistów i jednocześnie ubyło pesymistów. Najbliższe miesiące lepiej oceniają firmy duże (powyżej 250 osób), mimo że warunki funkcjonowania nie zmienią zbytnio się w ich opinii.
Natomiast firmy mniejsze niekorzystnie formułują prognozy co do portfela zamówień, wysokości produkcji budowlano-montażowej, które rzutują na pesymizm o ich sytuacji finansowej. Ale wszystkie firmy budowlane, bez względu na wielkość, deklarują mniejsze redukcje zatrudnienia niż to zapowiadali jeszcze miesiąc temu.
Podobna zgodność występuje w opisywaniu zjawiska zatorów płatniczych, czyli zaległości w regulowaniu płatności za wykonane roboty czy usługi. A jak podawaliśmy niedawno, dłużnikami są nawet największe spółki budowlane notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wśród pozostałych barier badanych przez GUS ich hierarchia od lat nie zmienia się. W lutym 2016 tylko niespełna 4% przedsiębiorców twierdziło, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. Najbardziej dokuczają wysokie koszty zatrudnienia (tak twierdzi prawie 60% firm), zbyt wysokie obciążenia na rzecz budżetu (40%) oraz niejasne i niespójne prawo (31%).
W lutym wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych firmy budowlane oszacowały średnio na 69%.

Koniunktura w budownictwie
Autor: GUS Ogólny klimat koniunktury w budownictwie, luty 2016
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej