Koniunktura w budownictwie - grudzień 2002

2007-05-25 15:30

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w grudniu na poziomie ujemnym (minus 22), niższym niż w listopadzie, ale wyższym niż w grudniu 2001 roku.

Wśród badanych przedsiębiorstw 13% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 35% - jej pogorszenie (w listopadzie odpowiednio - 14% i 29%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Firmy publiczne i prywatne oceniają koniunkturę negatywnie.

Przedsiębiorstwa sygnalizują większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, bardziej znaczący w firmach publicznych niż prywatnych. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, zbliżona w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, dużo gorsze niż przed miesiącem. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na dalsze istotne ograniczanie produkcji w najbliższych miesiącach. Firmy prywatne oceniają swą produkcję bieżącą bardziej negatywnie niż firmy publiczne, natomiast w prognozach produkcji budowlano-montażowej firmy publiczne są nieco większymi pesymistami niż przedsiębiorstwa prywatne.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, gorzej niż w listopadzie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego wyraźnego pogarszania się sytuacji finansowej jednostek budowlanych. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają swą bieżącą sytuację finansową gorzej niż firmy publiczne, natomiast prognozy obu sektorów w tym zakresie są zbliżone.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy firm publicznych i prywatnych przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, w stopniu większym niż przewidywały prognozy sprzed miesiąca.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych redukcji pracowników może być bardziej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca, zbliżona w jednostkach sektora publicznego i prywatnego.

W grudniu utrzymuje się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (0,7%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je - podobnie jak w listopadzie - 75% przedsiębiorstw zgłaszających bariery) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 71% jednostek wobec 72% w listopadzie). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca nie odnotowuje się znaczących zmian w odczuwaniu innych barier poza barierą warunków atmosferycznych, której znaczenie w grudniu rośnie.

W stosunku do popytu oczekiwanego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 62% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej