Koniunktura na minus 15

2010-01-22 15:36

W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15 (w grudniu minus 16). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28% (w grudniu odpowiednio 12% i 28%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorcy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć lepsze od formułowanych w grudniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18%). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco mniejszy niż przewidywano w ubiegłym miesiącu.

Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od sygnalizowanych w grudniu. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być mniejsze od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Możliwy jest wolniejszy niż przewidywano przed miesiącem spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych.

Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. We wszystkich klasach wielkości oceny ogólnego klimatu koniunktury są nadal negatywne, w przedsiębiorstwach mikro oceny te są mniej pesymistyczne niż w grudniu ub. roku, natomiast w pozostałych klasach wielkości – zbliżone do przedstawionych przed miesiącem. Podobnie jak w grudniu przedsiębiorców z jednostek dużych charakteryzuje znacznie mniejszy pesymizm aniżeli przedstawicieli firm z pozostałych klas wielkości. Jednostki duże odnotowują również najmniejszy spadek bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości odnotowują opóźnienia płatności, co powoduje, że ich sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie, szczególnie w przedsiębiorstwach małych (w tym mikro) i średnich. Prognozy jednostek małych i średnich na najbliższe miesiące dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nadal negatywne. Przedsiębiorstwa duże przewidują zwiększenie portfela zamówień, choć mniej znaczące niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. Prognozy produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej tych jednostek są negatywne i gorsze niż przed miesiącem. We wszystkich klasach wielkości planowana jest redukcja zatrudnienia (najmniejsza w jednostkach mikro). Również spadek cen w jednostkach mikro może być najmniej znaczący.

 Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie
Autor: GUS

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,1% (4,8% w grudniu ub. roku i 4,7% w styczniu 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (55% badanych przedsiębiorstw w styczniu br., 63% w grudniu ub. roku wobec 53% w styczniu 2009 r.), kosztami zatrudnienia (47% w styczniu br., 51% w grudniu ub. roku, 53% w styczniu 2009 r.), a także niedostatecznym popytem (47% w styczniu br., 48% w grudniu ub. roku wobec 37% w styczniu 2009 r.). W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem, natomiast zmalało – bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 32% do 14% przy 19% w grudniu 2009 r.).

W styczniu 21% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 66% jako wystarczające, a 13% jako zbyt małe. W porównaniu ze styczniem 2009 r. zwiększa się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt duże, natomiast spada – przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające.

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku, przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 76% do 63% (w grudniu 2009 r. – 76%).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej