Koniunktura budowlana - oceny lepsze niż wskaźniki

2010-04-12 13:14

Pomimo srogiej zimy i związanych z nią przestojów na budowach, firmy budowlane obecną koniunkturę na rynku oceniają nieco lepiej niż pół roku wcześniej. Mimo że działalność budowlańców w dalszym ciągu utrudniona jest przez liczne bariery, to wiele firm w obecnej, trudnej sytuacji doszukuje się także czynników mających pozytywny wpływ na rynek.

Wyniki badania wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych 200 największych polskich firm budowlanych przeprowadzonego przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 – Prognozy na lata 2010-2012" świadczą o pewnej poprawie nastrojów w branży budowlanej w Polsce. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął w marcu 2010 r. wartość 6,8 pkt pokazując, że mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych w I kwartale br. firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej są bardziej optymistyczne niż rok wcześniej.

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004 - marzec 2010
Autor: PMR Research

Na rynku w dalszym ciągu przeważają jednak firmy, które w obecnej sytuacji dostrzegają więcej zjawisk negatywnych niż pozytywnych. Największą przeszkodą dla firm są problemy z przepisami i urzędnikami (49% wskazań), w tym m.in. brak regulacji prawnych, które powinny chronić polski rynek przed firmami zagranicznymi oferującymi zaniżone ceny usług budowlanych, zbyt skomplikowane procedury przetargowe zamówień publicznych, a także nadmierna biurokracja.

Duża konkurencja na rynku, w tym również cenowa, oraz wysokie koszty pracy i podatki były stosunkowo często wymieniane przez budowlańców jako czynniki utrudniające działalność. Bardzo często natomiast ankietowani postrzegają konkurencję na rynku jako nieuczciwą. Na taką ocenę wpływają głównie działania podejmowane przez firmy zza granicy, które, chcąc wejść na polski rynek, stosują rażąco niskie ceny.

Ankietowane przedsiębiorstwa wymieniały również inne czynniki utrudniające obecnie funkcjonowanie na rynku budowlanym. Prawie co dziesiąty respondent wskazywał na problemy z finansowaniem działalności (8%), natomiast zatory płatnicze, aktualną sytuację gospodarczą oraz brak inwestycji wymieniło po 5% ankietowanych.

Co najbardziej utrudnia działalność na rynku budowlanym w Polsce?
Autor: PMR Research

Ankieterzy PMR Research zapytali także firmy budowlane o czynniki, które w obecnej chwili najbardziej ułatwiają funkcjonowanie na rynku. Ponieważ większość respondentów nie dostrzega żadnych znaczących ułatwień w działalności, uzyskano jedynie 48 wartościowych odpowiedzi na to pytanie.
Wśród czynników ułatwiających działalność na polskim rynku budowlanym respondenci najczęściej wymieniali posiadanie przez firmy takich cech, jak solidność, profesjonalizm, uczciwość, dobre referencje i doświadczenie (odpowiedziało tak 27% ankietowanych). Na kolejnych miejscach znalazły się dotacje unijne, a także łatwa dostępność oraz niskie ceny materiałów budowlanych (po 23%). Duże znaczenie dla firm budowlanych w okresie spowolnienia mają także kontakty biznesowe, zwłaszcza trwałe i dobre relacje ze zleceniodawcami, inwestorami, jak też podwykonawcami. Respondenci wymieniali również posiadanie przez firmę odpowiednio wykwalifikowanej kadry (także łatwą dostępność nowych pracowników) oraz pojawianie się na rynku wielu nowych i zapowiedzi kolejnych inwestycji, co już wkrótce powinno wpłynąć na zwiększanie popytu na prace wykonawcze.

Co najbardziej ułatwia działalność na rynku budowlanym w Polsce?
Autor: PMR Research


Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. "Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej