Kondycja finansowa branży budowlanej

2007-12-07 13:24

Rok 2007 jest czwartym z kolei, kiedy kondycja finansowa podstawowych działów gospodarki systematycznie wzrasta. W efekcie następuje zwiększenie akumulacji wewnętrznej oraz zdolności kredytowej. Pozwala to na intensyfikację działalności inwestycyjnej. Nigdy w minionych latach (nawet w drugiej połowie lat 90.tych, kiedy koniunktura w gospodarce była dobra) nie osiągano tak korzystnych wyników finansowych.

Rentowność w gospodarce

Wyniki finansowe przedsiębiorstw ukształtowały się przez trzy kwartały 2007 r. korzystniej niż przed rokiem (ale w trzecim kwartale były nieco słabsze niż w drugim). W rezultacie większego wzrostu przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania, na wysokim poziomie utrzymywały się podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe.
Kondycję finansową przedsiębiorstw w okresie styczeń - wrzesień 2007 r. charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były o 14,7% wyższe niż przed rokiem, a koszty ich uzyskania o 14,1%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 94,2% do 93,6%;
  • przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto w łącznej kwocie 79,2 mld zł wobec 63,1 mld przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 64,6 mld zł wobec 50,7 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wykazywało 78% przedsiębiorstw (oznacza to, że jeszcze co piąta firma była deficytowa), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 86% (dane obejmują 16351 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej);
  • rentowność obrotu netto wynosiła w 2006 r. 4,7%, a w okresie styczeń - wrzesień 2007 r. wzrosła do 5,2%;
  • 50% badanych przedsiębiorstw wykazało sprzedaż na eksport (49% rok temu). Poziom sprzedaży eksportowej był o 16,6% wyższy niż rok temu, a udział w przychodach zwiększył się do 20,3%. Podstawowe relacje ekonomiczno - finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw;
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były w 2007 rentowne;
  • wskaźnik płynności finansowej wynosił 33,1%.

 

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw

wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I-IX
2006
I-IX
2007*
rentowność obrotu brutto w gospodarce w % 4,2 1,9 0,7 0,8 2,8 6,0 4,9 5,8 5,8 6,4
rentowność obrotu netto w gospodarce w % 2,0 0,7 -0,3 -0,2 1,7 4,8 3,9 4,7 4,7 5,2
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 22,7 15,5 17,9 17,9 23,6 30,3 31,9 35,1 34,3 33,1
wynik finansowy brutto w mld zł 17,5 18,4 6,4 7,3 30,2 75,4 65,0 86,3 63,1 79,2
wynik finansowy netto w mld zł 8,5 6,2 -2,6 -2,0 18,0 60,7 51,4 69,8 50,7 64,6
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

Rentowność w budownictwie

W okresie głębokiego regresu w latach 2001-2003 przedsiębiorstwa budowlane (średnio) przynosiły straty. Przełomowy okazał się rok 2004, kiedy popyt na roboty budowlane wzrastał, a wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 1,1%. Kolejne lata - to okres rosnącej koniunktury w budownictwie i coraz większej produkcji budowlanej, której towarzyszyła zwiększająca się rentowność do 1,7% w 2005 r. i 3,5% w r. 2006. W okresie trzech kwartałów 2007 rentowność netto budownictwa wynosiła 3,7% i charakteryzowała się wzrostem w kolejnych kwartałach.

Pierwszy kwartał jest zawsze w budownictwie najsłabszy, zarówno pod względem produkcji, jak też rentowności. Wpływają na to niekorzystne na ogół warunki atmosferyczne dla działalności przedsiębiorstw, ale też cykl robót budowlanych (roboty budowlane są kończone i rozliczane najczęściej w końcu roku). W latach 2001-2006 w pierwszym kwartale budownictwo notowało straty, największe w latach 2002 i 2003.
Zarówno pierwszy kwartał 2007 r, jak też dwa kolejne, okazały się bardzo korzystne dla działalności budowlanej - notowano dodatnią rentowność netto, co nie zdarzało się nawet w drugiej połowie lat 90., kiedy sytuacja w budownictwie była bardzo dobra.

Wyniki finansowe sektora budownictwa
(badaniami wyników finansowych w budownictwie objęto 1552 przedsiębiorstwa)

wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I-III kw.
2007*
rentowność obrotu brutto w % 3,5 2,1 -0,1 -1,8 0,3 1,7 2,4 4,4 4,6
rentowność obrotu netto w % 1,6 0,9 -1,2 -2,6 -0,6 1,1 1,7 3,5 3,7
w tym I kwartał -1,5 -2,2 -3,4 -5,4 -5,5 -4,0 -3,7 -3,2 0,6
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 25,0 16,6 20,0 22,6 25,2 29,1 38,2 40,0 29,2
wynik finansowy brutto w mld zł 778,8 1191,0 -54,4 -832,8 114,3 782,5 1273,5 2781,6 2523,0
wynik finansowy netto w mld zł 356,8 516,6 -636,3 -1179,8 -245,2 501,6 894,9 2216,7 2015,0
Źródło: GUS Biuletyny statystyczne

Rentowność w przemyśle materiałów budowlanych

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce, przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski. Wprawdzie wskaźniki rentowności były w latach 2001-2003 relatywnie niższe, a poszczególne branże różniły się efektywnością - ale średnia rentowność netto badanych firm była przez wszystkie lata dodatnia, przy czym w wielu okresach - bardzo wysoka.
Również w okresie styczeń - wrzesień 2007 rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych jest wysoka, wzrastała w kolejnych kwartałach. W pierwszym kwartale średni wskaźnik rentowności netto wynosił 11%, po sześciu miesiącach 14%, a po trzech kwartałach 14,6%. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych wykazują wysoką rentowność; w I półroczu 2007 r, od 23,9% (najwyższa rentowność netto w produkcji ceramiki budowlanej) do 8,4% (najniższa rentowność w produkcji szkła i wyrobów ze szkła). Na wysoką rentowność wpływały rosnące ceny większości materiałów dla budownictwa; wzrost cen został zahamowany w trzecim kwartale 2007, co wywoła zmniejszenie rentowności.
Zwracają uwagę bardzo wysokie wskaźniki płynności finansowej (w niektórych branżach występuje nadpłynność); na ogół uważa się, że płynność finansowa już w granicach 20 - 25% zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Średnio w przemyśle materiałów i wyrobów dla budownictwa od 2004 r. wskaźniki płynności finansowej I stopnia (relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych) wynosiły 35% do 45%, a w 2007 r. (po trzech kwartałach) 56,9%.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw materiałów budowlanych
(badaniami wyników finansowych w dziale "produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych" objęto 411 przedsiębiorstw)

 

 

wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I-IX
2007*
rentowność obrotu brutto w % 6,6 7,3 3,3 3,6 6,2 11,0 8,9 11,6 17,1
rentowność obrotu netto w % 3,7 5,3 1,9 2,1 2,4 9,3 7,3 9,7 14,6
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 30,7 17,4 19,1 28,2 36,3 35,4 36,6 42,9 56,9

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

Uwaga: wyniki finansowe według branż będą opublikowane w końcu grudnia 2007
*W tablicach i w tekście: I-IX 2007 oznacza wyniki łącznie w okresie trzech kwartałów lub "zamiennie" w okresie dziewięciu miesięcy łącznie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej