Jak wygląda rynek systemów wentylacyjnych?

2007-05-21 14:48

Problem niewłaściwej wentylacji jest powszechnie znany projektantom, wykonawcom i inwestorom. Gorzej jest ze znajomością produktów i ich dostawców. Firmy dbające o swój wizerunek mają więc duże szanse na sukces handlowy.

O właściwym wentylowaniu pomieszczeń dyskutuje się ostatnio coraz częściej, a możliwości technicznych rozwiązań tego problemu zaczynają interesować tak inwestorów, jak projektantów i wykonawców. Wiele firm oferuje systemy wentylacyjne, a konkurencja między nimi i chęć zdobycia klientów może wyjść na dobre jedynie tym ostatnim.
Firma Aereco Wentylacja, dystrybutor systemów wentylacji higrosterowanej, przeprowadziła badania własnego wizerunku i marki. Na jej zlecenie przebadano 150 projektantów, 200 spółdzielni, TBS-ów i deweloperów oraz 300 producentów okien. Analizę przeprowadziło ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Z wyników wyłania się obraz rynku.
Część wyników może nastrajać producentów systemów wentylacyjnych optymistycznie, część natomiast pokazuje, jak wiele pracy muszą oni jeszcze włożyć w promocję swoich produktów. Jedno jest pewne - rynek jest ogromny.
Badanie rozpoczęto od sprawdzenia znajomości skutków złej wentylacji pomieszczeń. Okazało się, że respondenci doskonale je znają.

Systemy wentylacji 
Aby ocenić skalę zjawiska złej wentylacji sprawdzono, jak jest projektowana i wykonywana wentylacja w naszym budownictwie. Najczęściej stosowanym w projektach systemem wentylacji (wskazanym przez 81,3% projektantów) jest wentylacja grawitacyjna, wybierana najczęściej ze względu na cenę (49,2%). Preferencje klientów bierze pod uwagę 17,2% projektantów-architektów.
Wentylacja mechaniczna jest stosunkowo rzadko polecana w budownictwie mieszkaniowym - tylko 28 osób wskazało na ten system. Na wybór wentylacji mechanicznej ma wpływ (zdaniem 25% badanych) lokalizacja budynku i jego wielkość - liczba kondygnacji.
W obiektach należących do spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów oraz deweloperów najczęściej występuje wentylacja grawitacyjna (93%). Głównymi powodami tego wyboru są technologia budynku (28%) oraz dane wskazane w projekcie (27,4%). Dla co piątego respondenta istotne są przepisy techniczne (19,9%) oraz przystępna cena takiego systemu(18,3%).
Wentylacja mechaniczna (którą stosuje 7% badanych) jest preferowana ze względu na technologię, w jakiej został wzniesiony budynek (35,7%) oraz przepisy techniczne (21,4%).
Z badań wynika, że co piąty inwestor wykonuje wentylację grawitacyjną we własnym zakresie, a połowa z nich nie odpowiedziała na pytanie o znajomość producentów systemów wentylacyjnych.

Znajomość producentów
Większość firm oferujących systemy wentylacji została oceniona przez architektów na zadowalającym poziomie. Najwyżej ocenionymi zastały firmy VTS Clima (4,41), Frapol (4,32), VBW Clima (4,27%) jednakże oceniane były przez najmniejszą liczbę respondentów. Na kolejnym miejscu znalazła się firma Aereco Wentylacja (4,23). Dobre noty otrzymały także firmy Lindab (4,12) i Marley (4,12), oceniane przez największą liczbę respondentów. Zdaniem ankietowanych wizerunek firm Instal Warszawa oraz Uniwersal jest średnio zadowalający.*
Pod względem oceny wizerunku, wyniki pokazują wyrównany poziom producentów systemu wentylacji.
W oczach inwestorów oceny poszczególnych firm kształtują się na bardzo wysokim poziomie. Taka skala ocen świadczy o wysokim standardzie produktów i usług oferowanych przez firmy i zbliżonej jakości ofert.
Najlepiej ocenionymi firmami pod względem cech wizerunkowych jest firma Schiedel (4,7) oraz KBE Klima Box (4,61) jednakże firmy te oceniała najmniejsza liczba respondentów. Firma Aereco Wentylacja uzyskała ocenę 4,55.*

Nawiewniki okienne 
Do ankietowanych skierowano dodatkowe pytania o znajomość nawiewników okiennych. Wśród projektantów najbardziej znanym producentem oferującym nawiewniki jest firma Kliwent wskazana przez 16,7% respondentów. Na kolejnym miejscu uplasowały się firmy Plastmo (14,7%) oraz Aereco wentylacja (14%). W grupie najczęściej wymienianych znalazły się również firmy Veka oraz Bovent.*
Respondenci wymienili 47 producentów nawiewników, co świadczy o dużym rozdrobnieniu tego rynku i braku wśród nich lidera. Na rynku może więc wygrać firma, która zainwestuje w ukierunkowaną kampanię informacyjną - jak dowodzą badania projektanci oraz architekci są bardzo często grupą opiniotwórczą na rynku budowlanym.
Z badania inwestorów wynika natomiast, że rynek nawiewników w Polsce jest bardzo słabo rozpoznany. Tylko 41% ankietowanych wskazało jakąś firmę. Niewątpliwie wybijającym się wśród tej grupy badanych jest firma Aereco Wentylacja (14,5%), wskazywana ponad dwukrotnie częściej od innych firm z tej branży.
Wśród producentów okien, 18% badanych nie wykazało się żadną znajomością firm oferujących nawiewniki. Ten stan niewiedzy stanowi dużą szansę dla informacyjnego zagospodarowania tej "luki" i potencjalnie pozyskania nowych odbiorców. Znacznie łatwiej zbudować lojalność na rynku, który ma ograniczony zasób informacji o producentach i wykazuje duży stopień niewiedzy w tym zakresie. Najbardziej znanym producentem nawiewników jest firma Aereco Wentylacja wskazana przez 34,3% ankietowanych producentów okien. Na drugim miejscu uplasowała się firma Renson - 31,7%. Pozostali producenci charakteryzują się znacznie mniejszą znajomością rynkową firm oferujących nawiewniki.

Ocenie wizerunku poddano także firmy oferujące nawiewniki. Najlepiej ocenionym został wizerunek firmy Siegenia (4,33) i Flop System (4,31 - oceniany przez nieliczną grupę badanych). Równie wysokie oceny uzyskały firmy Aereco Wentylacja (4,29) oraz firma Renson (4,22). Firmy te oceniała największa grupa respondentów. Takie wyniki świadczą o dobrym postrzeganiu tych firm na rynku, bardzo konkurencyjnej ofercie firm względem siebie i satysfakcji z podejmowanych przez firmy działań na rynku.
Najniżej ocenioną pod względem czynników wizerunkowych jest firma Plastmo (3,94).*

Czy nawiewniki trudno sprzedać?
Czy okna wyposażone w nawiewniki są atrakcyjniejsze dla klientów? Na te pytania także uzyskano odpowiedź. Jedynie 7,3% badanych nie umiała określić, czy nawiewnik w oknie podnosi jego wartość użytkową i wpływa na atrakcyjność oferty sprzedażowej. Pozytywne zdanie na ten temat ma 63,7% pytanych.

*Do ocen przyjęto skalę 1-5

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej