Inwestycje zagraniczne w Polsce

2002-01-30 15:49

W 2001 roku najwięcej zainwestowali w naszym kraju Francuzi i Niemcy, nieco mniej Amerykanie i Belgowie. Łącznie krajowy rynek wchłonął w ubiegłym roku ponad siedem miliardów dolarów.

W ostatniej edycji Listy największych inwestorów zagranicznych w Polsce, opracowanej przez Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych znalazło się 906 firm z 34 krajów. Pierwsze wydanie tej publikacji z 1993 roku zawierało 193 przedsiębiorstwa. W 2001 roku, na Liście pojawiły się 103 nowe firmy, z czego 42 odnotowano w drugim półroczu.
W roku 2001 napłynęło do Polski 7,1 mld dol. w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, z czego w drugim półroczu prawie 3,9 mld dol. Skumulowana wartość tych inwestycji, według danych PAIZ, wyniosła na koniec ubiegłego roku 56,83 mld dol. Inwestycje powyżej 1 mln dol. osiągnęły wartość 53,15 mld dol., inwestycje poniżej jednego miliona dolarów Agencja oszacowała na prawie 3,7 mld dol.

Mimo spadku inwestycji w porównaniu do roku 2000, kiedy do kraju napłynęło 10,6 mld dol. w formie BIZ, Polska pozostała liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestycje pochodzą głównie z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

W roku 2001 najwięcej zainwestowały w Polsce korporacje francuskie - 2,4 mld dol., co stanowi 33,3% wartości inwestycji zagranicznych. Francuzi inwestowali w telekomunikację, handel, produkcję materiałów budowlanych oraz elektronikę. Na drugim miejscu odnotowano inwestorów niemieckich - 1,36 mld dol. (co daje ponad 19% wartości zainwestowanego kapitału zagranicznego w Polsce). Przedsiębiorcy niemieccy lokowali kapitał głównie w sektorach: elektronicznym, budowlanym oraz finansowym. Na trzecim miejscu uplasowały się korporacje amerykańskie z inwestycjami o wartości 687 mln dol, co stanowiło 9,6% BIZ. Kolejne miejsce zajęły inwestycje z Belgii w kwocie 578 mln dol.(8,1%).

Skumulowane wartości inwestycji w zestawieniu według krajów pochodzenia pokazują, iż podobnie jak w roku 2000, na pierwszym miejscu znajduje się Francja, z inwestycjami o wartości 10,2 mld dol. (19,2% inwestycji zagranicznych w Polsce), na drugim dol. - 7,8 mld dol. (14,7% inwestycji), na trzecim Niemcy, którzy ogółem ulokowali w Polsce 7,1 mld dol. (13,4% wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju). Kolejne pozycje zajmują Holandia - 4,6 mld dol. oraz Włochy - 3,5 mld dol.

Inwestorzy zagraniczni w ubiegłym roku najwięcej zainwestowali w trzy sektory: handel i naprawy - 2,09 mld dol., (co stanowi 29,3% wartości inwestycji), w działalność produkcyjną - 1, 97 mld dol. (27,6%) oraz w pośrednictwo finansowe - 1,91 mld dol. (26,7%). Na wymienione sektory przypada aż 83,6% wartości inwestycji w roku 2001.

W obszarze działalności produkcyjnej w 2001 roku najwięcej inwestycji skupiły: produkcja artykułów spożywczych (33,2%) oraz produkcja surowców niemetalicznych (17%). Kolejnymi sektorami, w które zainwestowano najwięcej kapitału były branże zaawansowane technologicznie: produkcja sprzętu transportowego oraz urządzeń elektrycznych i optycznych - stanowiąc łącznie 23,5% wartości BIZ w sektorze produkcji w Polsce.

Najwięksi inwestorzy indywidualni w 2001 roku to firmy handlowe oraz inwestorzy z branży pośrednictwa finansowego. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dwudziestu największych inwestorów w 2001 roku wyniosła 5,4 mld dol., co stanowi prawie 76% wartości całkowitego kapitału jaki napłynął do Polski w badanym okresie.

PAIZ szacuje, iż w roku 2001, tylko dzięki inwestycjom typu greenfield, powstało blisko 8200 nowych miejsc pracy. Według danych GUS za rok 2000, w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego znalazło zatrudnienie około miliona osób. Dzięki inwestycjom zagranicznym generowane są także nowe miejsca pracy w ich otoczeniu, głównie w firmach kooperujących i usługach; przyjmuje się, że jedno miejsce pracy powstałe w wyniku inwestycji generuje średnio cztery nowe miejsca pracy w jej otoczeniu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej