Inwestycje warte 250 mld zł

2007-09-14 18:57

Budownictwo inżynieryjne w Polsce czeka kilkuletni okres bardzo dobrej koniunktury. Realizowane będą gigantyczne przedsięwzięcia firm przemysłowych oraz wielkie projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków unijnych. Do końca 2010 r. inwestycje w budownictwo inżynieryjne mogą wynieść nawet 250 mld zł. Oznacza to, że popyt na usługi firm działających w tej branży będzie wyjątkowo duży.

Po rekordowym dla firm specjalizujących się w robotach inżynieryjnych 2006 r., kiedy to przychody przedsiębiorstw budowlanych pochodzące z realizacji usług w budownictwie inżynieryjnym osiągnęły poziom przekraczający 27 mld zł, I poł. 2007 r. przyniosła kontynuację trendu wzrostowego. Firma badawcza PMR - w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym "Budownictwo inżynieryjne w Polsce 2007 - Prognozy rozwoju na lata 2007-2010" - szacuje, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. rynek budownictwa inżynieryjnego (największy segment rynku budowlanego w Polsce) wzrósł o 35%, osiągając wartość 12,1 mld zł i stanowiąc tym samym 48,1% całej produkcji budowlano-montażowej.

Bieżący rok zapoczątkuje bardzo silne wzrosty w budownictwie inżynieryjnym - PMR szacuje, że przychody firm budowlanych generowane przez realizację projektów w tym segmencie budownictwa wzrosną aż o 34%. W 2008 r. wzrost będzie jeszcze wyższy, natomiast w kolejnych dwóch latach jego dynamika, choć nadal wysoka, nieco spadnie. W całym omawianym okresie PMR prognozuje średnią stopę roczną wzrostu (CAGR) na poziomie 27%.

W nadchodzących latach polski sektor budownictwa inżynieryjnego czeka prawdziwy boom w inwestycjach transportowych (drogi, koleje, lotniska), co pociągnie za sobą rekordowy w historii kraju poziom nakładów inwestycyjnych. Niespotykane dotąd rozmiary osiągną także nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska (głównie gospodarka ściekowa i ochrona wód), gdzie około 80% z planowanych projektów to przedsięwzięcia związane z realizowaniem wymogów akcesyjnych.

Spośród wszystkich gałęzi przemysłu, największe inwestycje czekają branżę energetyczną. Z jednej strony, Polska musi do 2020 r. zmniejszyć emisję CO2 o 20%, podnieść udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 20% (w 2010 r. ma to być 7,5%), a także podjąć szereg działań mających na celu oszczędność energii. Z drugiej strony - branża energetyczna będzie musiała sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na energię. Dodatkowo, poważne inwestycje zamierzają przeprowadzić duże polskie rafinerie i firmy chemiczne. W branży hutniczej natomiast, mimo że największe planowane przedsięwzięcia zostały już zrealizowane lub są na ukończeniu, spodziewać się można dodatkowych inwestycji. Podobnie w branży górniczej, gdzie planuje się dalsze inwestycje kopalni węglowych, które pozwolą utrzymać wydobycie węgla kamiennego na poziomie ok. 90-95 mln ton rocznie oraz przedsięwzięcia mające wpływ na budownictwo kombinatu KGHM.

PMR szacuje, że w latach 2007-2010 inwestycje we wszystkich wspomnianych sektorach mających wpływ na budownictwo inżynieryjne sięgną blisko 250 mld zł. Warto jednak mieć na uwadze to, że wiele z nich stanowi inwestycje publiczne - przez co część projektów może się opóźnić i zostać przełożona na lata kolejne.

Realizacja programu budowy infrastruktury i inwestycje firm przemysłowych to najważniejsze czynniki stojące za bardzo dobrymi perspektywami dla budownictwa inżynieryjnego. Zdaniem Bartłomieja Sosny, analityka PMR i autora raportu, warto podkreślić, że w najbliższych latach nie powinno zabraknąć podstawowych materiałów budowlanych używanych w branży (tj. cement, asfalt, stal), w dalszym ciągu mogą jednak rosnąć ich ceny. Podstawowym problemem mogącym ograniczyć skalę wzrostu są ograniczone możliwości produkcyjne firm budowlanych działających w branży budownictwa inżynieryjnego, m.in. dotyczące istniejących zasobów pracy. Rozwiązaniem tego problemu będą zwiększone inwestycje w tych przedsiębiorstwach (także w postaci przejęć mniejszych firm wykonawczych) i coraz większa aktywność firm zagranicznych wchodzących na polski rynek budownictwa inżynieryjnego.

PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów działalności PMR Ltd. należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej