Inwestycje EUROdrogowe

2008-08-14 15:22

"Aby połączyć wszystkie miasta, w których będą rozgrywane mecze EURO 2012, aby połączyć Polskę i Ukrainę dobrymi drogami oraz aby wszystkie areny sportowe były dostępne dla mieszkańców Europy, do czerwca 2012 roku zbudujemy ponad 3000 km autostrad i dróg ekspresowych" - powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk . podczas konferencji prasowej 14 lutego 2008. "Zdążymy przed pierwszym gwizdkiem EURO 2012" - zapewnił. Stan przygotowań Polski - pod względem poczynionych inwestycji drogowych - do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na miesiąc kwiecień 2008 roku wygląda następująco...

Projekty w realizacji

Obecnie GDDKiA realizuje lub kończy realizacje projektów drogowych współfinansowanych ze środków perspektywy 2000-2006 z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty dotyczą budowy oraz przebudowy autostrad i dróg ekspresowych, wzmocnienia nawierzchni do 11,5 t/os na drogach niższych kategorii, budowy obwodnic, a także działań projektowych i opracowania innych dokumentów w ramach tzw. pomocy technicznej (opracowanie dokumentacji - prace przygotowawcze) na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych ponad 2,6 mld euro.

Zakończenie projektów realizowanych w perspektywie budżetowej 2000-2006 zaowocuje wybudowaniem nowych odcinków autostrad długości 221,8 km - z czego 103 km autostrady A-2 na odcinku Konin-Stryków zostało oddanych do użytkowania w 2006 r., dróg ekspresowych o długości 134,1 km oraz modernizacja istniejących autostrad długości ok. 99,2 km. Pozostałe projekty obejmują wzmocnienia nawierzchni oraz budowę obwodnic miejskich. Częścią tych projektów są projekty znajdujące się na sieciach dróg i autostrad wpisujących się w drogową strategię EURO 2012.

W 2007 roku rozpoczęły się również roboty dwóch projektów przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy 2007-2013 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) wpisujących się w strategię EURO 2012.

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Gorzów
Orientacyjny koszt całkowity inwestycji: 435,30 mln euro.
Czas realizacji: 24 miesiące od daty wydania polecenia rozpoczecia robót.
Nadzór nad realizacją projektu pełni firma DHV, zaś wykonawcą robót na odcinku drugim (węzeł Pyrzyce - węzeł Myslibórz) jest firma Budimex Dromex, a na odcinku trzecim (wezeł Myslibórz - wezeł Gorzów Północ bez wezła) - Berger Bau GmbH. Do końca stycznia planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą odcinka pierwszego (węzeł Klucz - węzeł Pyrzyce) - konsorcjum, którego liderem jest firma Hermann Kirchner.
Na odcinku drugim inżynier wydał polecenie rozpoczęcia robót z dniem 2 listopada 2007 r, zaś dla odcinka trzeciego z dniem 12 stycznia 2008 r.

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec-Białobrzegi
Orientacyjny koszt całkowity inwestycji: 131,30 mln euro.
Czas realizacji: 19 miesięcy od daty wydania polecenia rozpoczęcia robót.
Nadzór nad realizacją projektu pełni firma Transprojekt Warszawa, zaś wykonawcą robót jest konsorcjum firm Drogbud i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie. Inżynier wydał polecenie rozpoczęcia robót z dniem 14 listopada 2007 r.

Projekty na etapie procedur przetargowych

W GDDKiA trwają intensywne prace mające na celu wybór wykonawców do pełnienia nadzoru i wykonania robót dla projektów realizowanych w ramach POIiS, w tym projektów realizowanych z myślą o EURO 2012. W trakcie procedury przetargowej znajdują się projekty Budowa autostrady A1 Nowe Marzy-Toruń (podpisanie umów planowane jest na czerwiec 2008 r). W styczniu bieżącego roku podpisano umowy dla projektu Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia (10.01.2008 na nadzór z konsorcjum: TPF PLANEGE - E&L Architects, 22.01.2008 na roboty z konsorcjum Budimex Dromex - Strabag - Mostostal Warszawa - Warbud).
W 2008 roku zostaną rozpoczęte kolejne postępowania dla ok. 20 kontraktów, w tym m.in. wybranych odcinków autostrady A1, drogi ekspresowej S3, drogi ekspresowej S7, drogi ekspresowej S8, drogi ekspresowej S19. Również na kolejne lata przewidziany jest harmonogram przetargów dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Projekty na etapie prac przygotowawczych

Stan zaawansowania projektów drogowych związanych z EURO 2012 przedstawia poniższa tabela (stan na początek kwietnia 2008) - kolorem czerwonym zaznaczono zmiany od stycznia 2008 r.:

kwiecień 2008 r.


"Informacja o stanie przygotowań Polski do EURO 2012", oprac. zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury (Adrian Furgalski - Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Piotr Kiełbowicz - Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Dariusz Kostrzębski - Railway Business Forum, Marcin Michalik - Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Janusz Piechociński - Sejm RP, Jarosław Skarżyński - ZMPD), Warszawa, kwiecień 2008 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej