Inwestorzy zagraniczni zadowoleni z inwestycji w Polsce

2007-05-24 18:43

Firma doradcza KPMG opublikowała raport "Dlaczego Polska?", przedstawiający opinie inwestorów zagranicznych o naszym kraju. Spośród firm uczestniczących w badaniu, przygniatająca większość uważa, że wchodząc do Polski podjęła słuszną decyzję i nie zamierza się stąd wycofywać.

Trzy czwarte przebadanych inwestorów zagranicznych pozytywnie ocenia efekty swoich inwestycji w Polsce. Co dziesiąty inwestor ocenia je nawet "bardzo pozytywnie". Natomiast żadna z ankietowanych firm nie ocenia skutków wejścia na polski rynek "negatywnie" lub "bardzo negatywnie". Wyniki te potwierdzają wcześniejsze obserwacje, według których region Europy Środkowo-Wschodniej jest jedną z najatrakcyjniejszych obecnie lokalizacji na świecie - mogących konkurować z rynkami Chin i Azji Południowo-Wschodniej.

Niemal 80% badanych inwestorów zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe na polskim rynku. Najwięcej, bo aż 56% już w ciągu najbliższego roku. Co piąta firma myśli o tym w dłuższej perspektywie. Również niemal co piąta badana firma nie zamierza zmieniać swojego zaangażowania kapitałowego w Polsce. Żadna z 32 przebadanych firm nie zamierza ograniczać swojej obecności w Polsce. Świadczy to o pozytywnych wynikach, jakie udało się osiągnąć już po pierwszych kilku latach obecności na naszym rynku. Potwierdza się tym samym opinia o Polsce jako bardzo atrakcyjnej lokalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej.
Na podstawie uzyskanych od inwestorów odpowiedzi, firma KPMG zidentyfikowała trzy kluczowe kryteria decydujące o wyborze Polski na miejsce inwestycji. Są to kolejno: koszty pracy i lokalizacja geograficzna (po 22,6%) oraz wielkość rynku wewnętrznego (21,4%). Jedynie 6% wskazań padło na obecność kluczowych konkurentów i kooperantów na naszym rynku. Co ósmy respondent podkreślał też wagę kwalifikacji polskich pracowników. Badanym przedsiębiorstwom zadano pytanie o to, co ich najbardziej zaskoczyło zaraz po wejściu do Polski. Aby uniknąć ryzyka zasugerowania odpowiedzi - potraktowano to pytanie jako otwarte. Respondenci mogli udzielić dowolnej odpowiedzi - zgodnie z pierwszym skojarzeniem. Okazało się, że w przypadku aż ponad 60% wszystkich inwestorów zagranicznych - tym co ich najbardziej zaskoczyło były wysokie kwalifikacje pracowników. Za reprezentatywną dla większości, uznać można odpowiedź dyrektora dużej firmy spożywczej: "Zaskoczyła nas wysoka kultura pracy i poziom zawodowy; pracownicy są lepiej zorganizowani niż początkowo sądziliśmy".
Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce w okresie październik-listopad 2005 roku i polegał na badaniu kwestionariuszowym kierownictwa 32 inwestorów zagranicznych, którzy dokonali swoich inwestycji w Polsce w latach 2000-2005. Drugi etap polegał na analizie danych statystycznych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie w oparciu o dane UNCTAD, PAIiIZ oraz innych organizacji (m.in.: EUROSTAT, OECD, Economist Intelligence Unit). Etap ten był realizowany w okresie grudzień 2005 - styczeń 2006.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej