Ile pozwoleń, jakie obiekty oddane do użytkowania w 2014

2015-03-04 15:21
Osiedle domow jednorodzinnych i wielorodzinnych
Autor: Re:view s.c. Osiedle Księżnej Dąbrówki, a szczególnie etap Zamkowa, to jedna z ciekawszych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez firmę PTB Nickel, która pełniła rolę generalnego wykonawcy, a także przygotowała projekt architektoniczny osiedla

Liczba wydanych pozwoleń na budowę, liczba obiektów oddanych do użytkowania, jak również statystyki samowoli budowlanych to nic innego jak tzw. ruch budowlany. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zebrał już dane z regionów i podał, jak przedstawia się ruch budowlany w Polsce w podsumowaniu roku 2014.

Pozwolenia na budowę

Wszystkich najbardziej ciekawi, ile jest corocznie wydawanych pozwoleń na budowę. W ubiegłym roku wydano 193 172 pozwolenia na budowę dla 214 699 obiektów (np. deweloperzy dostają jedno pozwolenie na budowę osiedla z kilku budynków stąd taka różnica między liczbą pozwoleń i obiektów). Generalnie jest to wzrost do roku 2013, ale symboliczny – o 0,46%, bo wówczas wydano 192 278 pozwolenia  na budowę dla 213 789 obiektów. Dane GUNB za rok 2014 nie wskazują na zapowiadane ożywienie w budownictwie, ciekawe jaki będzie pod tym względem rok 2015.
W dalszym ciągu najwięcej pozwoleń wydaje się w województwach mazowieckim (27 125), wielkopolskim (22 745), małopolskim (19 926) i śląskim (17 570). Najmniejszą aktywnością w roku 2014 wykazały się województwa opolskie (2662), lubuskie (4488) oraz świętokrzyskie (5830).

Warto prześledzić, w jakich kategoriach obiektów budowlanych nastąpiły wzrosty, a w jakich spadki wydanych pozwoleń na budowę.
Otóż liczba pozwoleń na budowę wzrosła w 6 kategoriach:
budynki użyteczności publicznej – o 59,9% więcej
budynki wielorodzinne – 26,4% więcej
obiekty na terenach zamkniętych (w tym kolejowych) – 24,7%
obiekty infrastruktury transportu – 11,4%
budynki zamieszkania zbiorowego – 13,7%
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – 5,8%.
W pozostałych 5 kategoriach analizowanych prze GUNB zanotowano spadki:
budynki gospodarczo-inwentarskie – 23,5%
obiekty wodne – 10,7%
budynki przemysłowe i magazynowe – 3%
budynki jednorodzinne – 2,4%
obiekty pozostałe – 1%.

Procentowo najwięcej pozwoleń wydawanych jest zawsze na budynki mieszkalne. W 2014 wydano na nie ogółem 76 396 pozwoleń i jest to prawie 40% spośród wszystkich. Na budynki jednorodzinne wydano 73 248 pozwoleń – to mniej niż rok wcześniej o 1794 (2,4%). Na budynki wielorodzinne wydano  3148 pozwoleń na budowę – to z kolei wzrost o 26,4%.
A co dzieje się w infrastrukturze transportowej? W tym sektorze wydano  9788 pozwoleń na budowę i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (wprowadzonych ustawą z 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) dla 11 220 obiektów. To jak podaliśmy wyżej wzrost o 10,9% w stosunku do roku 2013.

Pozwolenia na budowę w 2014
Autor: GUNB

Obiekty oddane do użytkowania

W 2014 do użytkowania oddano 169 596 obiektów budowlanych i w stosunku do roku poprzedniego był to wzrost 1,4%, czyli różnica minimalna. Wśród tych obiektów było 78 263 domów jednorodzinne (mniej o 5,5% niż w 2013) i 3351 budynków wielorodzinnych (więcej o 4,2%).
W innych kategoriach obiektów wzrosty zanotowano ponadto dla:
budynki użyteczności publicznej (o 62,9%), budynki zamieszkania zbiorowego (o 56,3%), obiekty infrastruktury transportu (o 35,4%), obiekty na terenach zamkniętych (o 8,6%), pozostałe obiekty (o 7,9%), rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (o 4,4%), i budynki przemysłowe i magazynowe (o 4,1%).
Spadki obiektów oddawanych do użytku zanotowano dla budynków gospodarczo-inwentarskie (o 28,2%) i
budowli wodnych (11,9%).

Obiekty oddane do użytkowania w 2014
Autor: GUNB

Samowole budowlane

Jak potwierdza GUNB, z roku na rok jest ich coraz mniej. W ubiegłym roku ogółem zalegalizowano 523 obiekty budowlane. Oznacza to wzrost o 158 obiektów w odniesieniu do lat 2013 i 2012, w których zostało zalegalizowanych po 365 obiektów. Najwięcej decyzji legalizacyjnych wydano w województwach: zachodniopomorskim – 128, kujawsko-pomorskim – 94 i wielkopolskim – 70, a najmniej w lubuskim – 1. W ubiegłym roku najwięcej decyzji legalizujących samowole budowlane dotyczyło budynków jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej.
W 2014 wydano ogółem 4996 nakazów rozbiórki, czyli o 277 nakazów więcej niż w 2013, z czego 3066 dotyczyło samowoli budowlanych. Najczęstszy powód – budowa zrealizowana niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Drugim powodem (1326 decyzje) było niewłaściwe utrzymanie obiektów budowlanych. Jak decyzja to i rozbiórka. W ubiegłym roku wykonano ich 2959 i prawie wszystkie (oprócz 18) zostały wykonane przez inwestora.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej