GUS: produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2023

2023-02-21 15:27
Budownictwo plac budowy budowa
Autor: Gettyimages Dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 nie napawają niestety optymizmem

GUS opublikował dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej dla stycznia 2023. W porównaniu ze styczniem ub. roku produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2023 była wyższa zaledwie o 2,4% (przed rokiem wzrost o 20,8%). W porównaniu miesiąc do miesiąca wartość była niższa o 55,1% (przed rokiem spadek o 56,5%).

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 20,8%) i niższa o 55,1% w stosunku do grudnia 2022 roku (przed rokiem spadek o 56,5%) podał GUS.

W styczniu 2023 roku, w porównaniu do stycznia 2022 roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,0% oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne - o 7,5%. Zmniejszenie wartości prac wystąpiło wśród jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków - o 10,7%.

W stosunku do grudnia ub. roku zaobserwowano zmniejszenie wartości prac budowlano-montażowych we wszystkich działach sekcji Budownictwo. Przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowały spadek - o 66,9%, jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne - o 46,9%, a podmioty specjalizujące się we wznoszeniu budynków - o 41,8%.

styczeń 2023
grudzień 2022=100 styczeń 2022=100
Budownictwo 44,9 102,4
Budowa budynków 58,2 89,3
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 33,1 115
Roboty budowlane specjalistyczne 53,1 107,5

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2023, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym ale o zaledwie: 3,5%, jak i remontowym - o 0,9% (przed rokiem wzrosty odpowiednio o 21,6% oraz 19,6%).   

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 7,0% wyższym w porównaniu z grudniem 2022 roku.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stat.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej