Gdzie ulokować działalność gospodarczą

2007-05-28 17:37

Do pierwszej piątki miast europejskich najlepszych na ulokowanie działalności gospodarczej weszła Barcelona; tym samym poza piątką znalazł się Amsterdam. Londyn, Paryż, Frankfurt i Bruksela utrzymały swoje miejsca sprzed roku. Warszawa pozostaje na 20. pozycji. Zmiana w czołówce nastąpiła po raz pierwszy od czasu przeprowadzenia przez firmę C&W H&B pierwszego badania European Cities Monitor w 1990 r.

Badanie jest oparte na wywiadach z kadrą menedżerską i członkami zarządów 501 największych europejskich firm. Analizuje ono kryteria uznawane za ważne przez firmy przy podejmowaniu decyzji, gdzie ulokować działalność gospodarczą, a następnie przedstawia wyniki porównania 30 najlepszych miast biznesowych w Europie pod względem tych kryteriów.

Roger Cooke, szef C&W/H&B w Hiszpanii, skomentował: "Zarówno Barcelona, jak i Madryt energicznie wprowadziły strategiczne usprawnienia w ostatnich dziesięciu latach - od modernizacji infrastruktury transportowej po edukację lokalnej siły roboczej. Dzięki temu podniósł się status tych dwóch miast - liderów jako ośrodków biznesu".
Barcelona jest również postrzegana jako miasto podejmujące najwięcej działań w celu poprawy wizerunku jako lokalizacji dla biznesu. Za nią plasują się Praga, Madryt oraz Budapeszt i Warszawa ex aequo na czwartym miejscu.

Elaine Rossall z działu badań C&W/H&B w Londynie, powiedziała: "Praga, Madryt i Barcelona, a także Berlin awansowały w rankingu od początku badań szybciej niż jakakolwiek inna lokalizacja. Uzasadnia to opinię, że im bardziej miasto postrzegane jest jako promujące siebie, tym bardziej będzie ono postrzegane jako dobra lokalizacja dla biznesu".

W tegorocznym wydaniu ECM pojawiło się pytanie, czy na decyzję o lokalizacji działalności gospodarczej w danym mieście ma wpływ organizacja ważnego wydarzenia sportowego lub kulturalnego. Aż dwie trzecie firm odpowiedziało na to pytanie twierdząco.

Ogólny ranking miast w ECM obejmuje oceny poszczególnych miast pod względem 12 różnych czynników związanych z lokalizacją. Badanych poproszono o uszeregowanie wszystkich czynników pod względem ich znaczenia.
Za najważniejszy uznano "łatwy dostęp do rynków".
Elaine Rossall z C&W H&B twierdzi, że "Komunikacja i transport nadal są bardzo ważne, jak i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Czynniki kosztowe znajdują się na kolejnych miejscach, a sprawy związane z jakością życia uznawane są za najmniej istotne".

Pozostałe elementy badania:

 • Ekspansja firm.
  Warszawa nadal jest miastem, które może oczekiwać największego napływu zagranicznych firm. Ponad 8 proc. respondentów odpowiada, że przewidują ulokowanie działalności w stolicy Polski na przestrzeni kolejnych pięciu lat. Na drugim miejscu znalazła się Praga, a za nią Moskwa i Budapeszt ex aequo na trzecim miejscu.
 • Największy wpływ na działalność gospodarczą.
  25 proc. respondentów stwierdza, że rozwój Indii i Chin jako rynków dla ich firm jest czynnikiem, który będzie mieć największy wpływ na ich działalność gospodarczą w następnych dziesięciu latach.
  "Wyniki gospodarek strefy euro" są na drugim miejscu w tej kategorii, a za nimi "Konkurencja ze strony Azji" i "Wyniki gospodarki amerykańskiej" na wspólnej trzeciej pozycji.
 • Znajomość innych miast europejskich.
  Spośród dodatkowych 23 miast Walencja znalazła się na najwyższym miejscu, a za nią Bukareszt i Birmingham.
 • Możliwości ulepszenia obecnych lokalizacji biznesowych.
  Trzy najważniejsze kwestie to połączenia transportowe z innymi miastami, przepływ ruchu ulicznego i transport publiczny.
 • Relokacja /outsourcing.
  23 proc. pytanych firm dokonało relokacji lub outsourcingu działalności do innego kraju w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym Europa Środkowa i Wschodnia jest lokalizacją preferowaną. 17proc. firm planuje relokację lub outsourcing działalności do innego kraju w najbliższych dwóch latach.

WARSZAWA
W tym roku Warszawa przesunęła się do góry w następujących kategoriach:

 • dostępność wykwalifikowanych pracowników z miejsca 16. (w 2004) na 14. miejsce w roku bieżącym;
 • czystość środowiska z miejsca 27. (w 2004) na 25. miejsce w roku bieżącym.

Notowania Warszawy spadły pod następującymi względami:

 • efektywność połączeń dla transportu międzynarodowego z miejsca 24. (w 2004 r.) na 25. w roku bieżącym;
 • klimat dla rozwoju biznesu wynikający z rządowej polityki podatkowej i finansowej - z 3. miejsca w 2004 na 4. miejsce w roku bieżącym;
 • wartość powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu - z miejsca 1. (w 2004 r.) na 2. w roku bieżącym;
 • dostępność powierzchni biurowej - z 8. miejsca w 2004 na 10. miejsce w roku bieżącym;
 • znajomość języków obcych - z 21. miejsca w 2003 na 23. miejsce w roku bieżącym.

Pozycja Warszawy nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem w następujących kategoriach:

 • najlepsze miasto Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej - miejsce 20. (w 2002 r. - 26. miejsce; w 2003 r. - 22. miejsce, w 2004 r. - 20. miejsce);
 • łatwy dostęp do rynku i klientów - miejsce 18.;
 • jakość usług telekomunikacyjnych - miejsce 26.;
 • koszty zatrudnienia pracowników - miejsce 1.;
 • efektywność transportu wewnątrz kraju - miejsce 27.;
 • jakość i poziom życia pracowników - miejsce 29. (przed Moskwą; na miejscu pierwszym w tej kategorii jest Barcelona).

Aleksander Loster z polskiego oddziału C&W/H&B powiedział: "W tegorocznym badaniu Warszawa zajmuje 20. miejsce w najważniejszym zbiorczym rankingu czyli w kategorii "najlepsze miasto Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej". Jest to ta sama pozycja, co w roku ubiegłym. Oznacza to, że po raz pierwszy w piętnastoletniej historii raportu European Cities Monitor Warszawa utrzymała swoją dotychczas najwyższą pozycję. W długofalowej perspektywie znaczenie Warszawy będzie się umacniać, ponieważ rośnie rola Polski w Europie. Czynnikiem, który obecnie znacznie wpływa na pozycję Warszawy w drugiej dziesiątce najważniejszych miast Europy, jest fakt, iż jeszcze niewielu biznesmenów zna naszą stolicę. Tylko 26 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zna Warszawę, to dużo mniej niż naszą najbliższą konkurencję - 44 proc. zna Pragę, a 30 proc. Budapeszt. Gdyby czynnik znajomości lokalizacji nie był brany pod uwagę, znaleźlibyśmy się w pierwszej dziesiątce. Trzeba podkreślić, że Warszawa zajmuje wysokie miejsca w rankingu pod względem niskich kosztów zatrudnienia pracowników, jakości powierzchni biurowej i klimatu biznesowego tworzonego przez rząd. Także starania Warszawy do poprawienia wizerunku jako lokalizacji dla biznesu zostały zauważone przez ankietowanych - w tym roku w tej kategorii lepsze tylko są Barcelona, Praga i Madryt".

Pod względem obecności zagranicznych firm w danym mieście, Warszawa jest na 7. pozycji - za Paryżem, Londynem, Barceloną, Madrytem, Mediolanem i Brukselą, a przed Amsterdamem, Berlinem i Pragą.
Warszawa jest także najczęściej wymienianym miastem w Europie, które może oczekiwać największego napływu zagranicznych firm w ciągu najbliższych 5 lat - aż 41 ankietowanych firm (8 proc. respondentów) planuje otworzenie tu swojej działalności.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej