Gdzie inwestują Niemcy

2007-05-28 17:29

Niemcy coraz chętniej lokują swoje inwestycje w nowych państwach członkowskich. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się Polska. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Według danych PAIiIZ skumulowana wartość inwestycji niemieckich w Polsce na koniec grudnia 2004 roku wyniosła 10,15 mld dolarów.

Według najnowszych ankiet (badanie kancelarii Rodl&Partner) inwestorzy niemieccy wybierają Polskę ze względu na:

  • interesujący rynek zbytu (62 proc. wskazań),
  • niskie koszty pracy (26 proc.),
  • szczególnie wykwalifikowanych pracowników (14 proc.).

Duże znaczenie ma również możliwość wykorzystania przewag podatkowych (13 proc.), presja klienta (13 proc.) oraz bliskość geograficzna (7 proc.).
Według raportu "Polska jako miejsce lokowania inwestycji niemieckich" nasz kraj staje się coraz istotniejszym partnerem ekonomicznym w rozszerzonej UE. Wzrasta względny potencjał ekonomiczny Polski wobec Niemiec.

Najnowszy ranking Banku Światowego pokazuje, że Polska ma przewagę nad Niemcami w zakresie ram prowadzenia działalności gospodarczej w następujących kategoriach:

  • krótszy okres potrzebny do zakładania firmy,
  • zdecydowanie korzystniejsze regulacje dla pracodawców w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
  • niższe opłaty związane z nabywaniem nieruchomości,
  • niższe koszty dochodzenia należności,
  • wyższa stopa odzysku przy zakończeniu działalności gospodarczej.

Według danych PAIiIZ skumulowana wartość inwestycji niemieckich w Polsce na koniec grudnia 2004r. wyniosła 10,15 mld dolarów. Na "Liście największych inwestorów zagranicznych" PAIiIZ jest 258 inwestorów niemieckich.
Największe firmy niemieckie obecne w Polsce to: Metro Group AG, HVB, Volkswagen AG, Commerzbank, RWE Plus i Siemens.
Dynamika napływu inwestycji niemieckich do Polski podlegała znacznym wahaniom, przy czym w rekordowym roku 1998 napłynęło ponad 3 mld dolarów. Lata 2002-2004 były okresem stosunkowo powolnego napływu kapitału niemieckiego do Polski (500-1000 mln dolarów rocznie). Wraz z akcesją napływ ten nieco przyśpieszył. W najbliższych można się spodziewać wzrostu zainteresowania naszym rynkiem przez firmy niemieckie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej