Galeria Liderów Rynku - ranking firm przeprowadzkowych cz. II

2007-05-28 16:47

Do niedawna sektor przeprowadzek biurowych był zarezerwowany dla firm zagranicznych, dysponujących swoimi przedstawicielstwami w Polsce. Przełom wieków to początek udanej ekspansji firm krajowych. Na rynku działają 4 kategorie firm, oferujących serwis przeprowadzkowy. Najwięcej jest małych firm rodzinnych, przygotowanych do sprawnej obsługi małych przeprowadzek - głównie mieszkań.

Biznes przeprowadzkowy w Polsce - cz. I  >>

Struktura rynku

Większość małych firm przeprowadzkowych oferuje swój serwis wyłącznie na terenie kraju. Tylko niespełna 17 proc. to firmy gotowe wykonać przeprowadzkę również poza granicami Polski. Profesjonalny serwis dla firm i instytucji świadczy zaledwie ok. 20 proc. przedsiębiorstw przeprowadzkowych. W strukturze branży pojawiły się ostatnio także firmy relokacyjne, których głównym zadaniem jest organizacja procesu przeprowadzek zagranicznych. Zanim zmienimy adres na zagraniczny, dowiemy się wiele o nowym miejscu zamieszkania - zdobędziemy kompletne informacje o urzędach, zatrudnieniu, szkołach, strukturze społecznej regionu, opiece medycznej itp., czyli o wszystkim, co niezbędne, by szybko zaaklimatyzować się w nowym środowisku.

Początek prosperity

Oceniając wyniki branży w ostatnim pięcioleciu można zauważyć, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost jej obrotów jest zasiedlanie nowych obiektów budowlanych. Ruch przeprowadzkowy na starej substancji mieszkaniowo-biurowej jest niewielki i utrzymuje się na stałym poziomie ok. 6 - 10 proc. rocznych przychodów całej branży. Najlepszym dla firm przeprowadzkowych był rok 2003 (patrz wykres). Zrealizowano wówczas najwięcej inwestycji biurowych i kontraktów najmu, dynamicznie rozwijała się także mieszkaniówka. Po lekkim kryzysie wywołanym spadkiem w budownictwie mieszkaniowym w 2004 roku, obecnie branża przeprowadzkowa zdecydowanie odrabia straty. Wszystko wskazuje na to, że rok 2005 jest początkiem boomu, jaki będzie towarzyszył biznesowi przeprowadzkowemu w najbliższych latach.

Struktura terytorialna

Najwięcej firm przeprowadzkowych działa na terenie aglomeracji warszawskiej (patrz wykres). Stolica ciągle dysponuje największym potencjałem inwestycyjnym. W roku 2005 inwestycje w warszawski segment biurowy osiągnęły wielkość 1 miliarda euro. Tutaj również występuje największa koncentracja zagranicznego biznesu otwierającego w Warszawie swoje centrale zarządzające działaniami korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie Warszawa dysponuje około 2.500 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej (pięć lat temu wynosiła ona 1.050.500 m kw.). Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę, rynek warszawski może ponadto skorzystać na zwiększonym zainteresowaniu firm zagranicznych, lokowaniem w Polsce tzw. "off-shoring service centres".

Pozostałe regionalne centra przeprowadzkowe skupiły się wokół Poznania, Wrocławia, Krakowa i Katowic.

Profesjonaliści i "fachowcy"

Korzystna koniunktura na rynku budowlanym uczyniła z branży przeprowadzkowej środowisko zróżnicowane pod względem profesjonalizmu. Także do tego zawodu często trafiają osoby, których styl działania wpływa niekorzystnie na opinię o branży i utrudnia budowanie jej pozycji na rynku. To, co dzisiaj dla sektora najważniejsze, to kreowanie korzystnego wizerunku i podnoszenie społecznej rangi zawodu. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe wyłącznie dzięki wysokiej jakości i szerokiemu zakresowi usług, w tym zwłaszcza zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przewożonego mienia (odpowiedni zestaw polis ubezpieczeniowych). Wiele firm tego sektora oferuje wyłącznie transport, pozostawiając klientowi do załatwienia szereg skomplikowanych i czasochłonnych spraw związanych z przeprowadzką. Usługi przeprowadzkowe stanowią również atrakcyjną formę działalności dla firm transportowych, jednak taki serwis ma niewiele wspólnego z fachową przeprowadzką. Oferując wyłącznie wynajem samochodu - za stosunkowo niską cenę - firmy przewozowe stanowią silną konkurencję dla profesjonalistów przeprowadzkowych. Klienci, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na koszty, chętnie korzystają z takich "okazji". Serwis dla osób prywatnych to również specjalizacja małych firm rodzinnych zatrudniających od 3 do 5 osób.

Profesjonaliści mają zaledwie 23 proc. udział w ogólnej strukturze bazy przeprowadzkowej a ich głównymi klientami są przede wszystkim firmy i instytucje oraz kadra biznesu. Dla nich to bowiem jakość, kompleksowość oraz bezpieczeństwo usługi stanowią główne kryterium wyboru firmy przeprowadzkowej.

Pod jakim kątem?

Wymienione powyżej akcenty serwisu przeprowadzkowego legły u podstaw opracowania rankingu tej branży (patrz tabela główna). Dokonana analiza tego segmentu rynku odkrywa atuty dotychczas nierozpoznanej przez media grupy przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja pozwoli poznać najlepszych w tej dziedzinie - krajową pierwszą ligę serwisu przeprowadzkowego. Wyłoniona elita - 30 firm - stanowi zaledwie 12 proc.  z ogólnej liczby podmiotów (250) działających w biznesie przeprowadzkowym w Polsce. Ranking jest równocześnie próbą stworzenia zewnętrznej normy jakościowej usługi, do której powinni równać pozostali uczestnicy rynku. Firmy stosujące blokadę informacji o swojej działalności nie zostały objęte analizą - Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe uznaje zasadę pełnej jawności jako warunek niezbędny w budowaniu wiarygodności i zaufania na rynku usług. Ocena rankingowa składa się z następujących elementów:

 - Potencjał usługowy przedsiębiorstwa, czyli zdolność firmy do obsługi wszelkich zleceń przeprowadzkowych bez względu na zakres usługi, jej miejsce i czas, a w szczególności:

  • flota transportowa - liczba i zróżnicowanie tonażowe samochodów, poziom nowoczesności, estetyka,
  • poziom zatrudnienia w ramach umowy o pracę - z wyłączeniem zatrudnienia w ramach umów zleconych, 
  • zgromadzone doświadczenie w przeprowadzkach krajowych, zagranicznych, osób prywatnych, instytucji i firm,
  • osprzęt przeprowadzkowy, opakowania i transport wewnętrzny,
  • systemy łączności  firmy  z rynkiem konsumenckim,        
  • zdolność do magazynowania mienia przeprowadzkowego.
  • referencje zawodowe,

- Wizerunek rynkowy firmy, jej marka -  powodujące łatwą identyfikację przedsiębiorstwa i jego produktów. W tym przypadku wzięto pod uwagę:

  • serwis internetowy dla klientów, informację, ofertę, jakość obsługi, etykę zawodową, uniformy firmowe, opinie klientów, komunikację z rynkiem,
  • aktywność w programach społeczno-kulturalnych - sponsoring akcji charytatywnych, wydarzeń kulturalnych etc.,

W klasyfikacji końcowej najsilniejszy akcent został położony na rozmiar zatrudnienia (umowy o pracę) i liczebność floty samochodowej (zarejestrowanej w Polsce). Te dwa parametry w znaczący sposób określają potencjał usługowy przedsiębiorstwa i jego możliwości ekspansji na rynku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej