Firmy budowlane słabo prognozują portfele zamówień. Koniunktura w budownictwie w lipcu

2011-07-27 14:34
Koniunktura w budownictwie, lipiec 2011
Autor: CzeM

Ogólny klimat koniunktury w lipcu firmy budowlane oceniają pozytywnie, choć nieco gorzej niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem. Wpływ na to mają mniej optymistyczne prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej, a także aktualne oceny portfela zamówień. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej niekorzystnie niż w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się optymistyczne oceny produkcji budowlano-montażowej. Ciekawe jaka będzie w kolejnym miesiącu analiza rynku, wszak w lipcu budowlańcom przeszkadzały warunki atmosferyczne. 

Koniunktura w budownictwie: analiza rynku

W lipcu koniunktura w budownictwie ukształtowała się według GUS na poziomie plus 2 (w czerwcu plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizowało 19% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17% (w czerwcu odpowiednio 21% i 17%). Pozostałe firmy budowlane uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.

Koniunktura w budownictwie, lipiec 2011
Autor: GUS

Aktualny portfel zamówień firmy budowlane oceniają mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Natomiast przediębiorcy korzystnie oceniają bieżącą produkcję budowlano-montażową. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Nadal wystepują trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty. Firmy prognozują, że wystąpi niewielkie ograniczenie zatrudnienia. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy nie przewidują zmian cen robót budowlano-montażowych.

W grupie badanych przez GUS firm 21% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23%). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, jednak wolniejszego niż przewidywano przed rokiem. Koniunktura tam znowu słabnie?

Firmy budowlane małe i duże... 

Na ocenę sytuacji firm budowlanych wpływa ich wielkość. W przedsiębiorstwach dużych ogólny klimat koniunktury oceniany jest bardziej optymistycznie niż w czerwcu. Wpływają na to lepsze niż przed miesiącem bieżące oceny i prognozy dotyczące wzrostu portfela zamówień i poprawy sytuacji finansowej, a także bardziej korzystne oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Jedynie przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu. W najbliższych miesiącach szefowie dużych firm planują niewielki wzrost zatrudnienia, a także cen robót budowlano-montażowych.

Średnie firmy budowlane (czyli zatrudniające do 250 osób) mniej pozytywnie postrzegają ogólny klimat koniunktury. W przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw gorzej w tej grupie prognozowany jest portfel zamówień. Natomiast nieco mniej pesymizmu jest w odniesieniu jest do ich sytuacji finansowej. Tu nie planuje się wzrostu zatrudnienia, wręcz przeciwnie, szykują się zwolnienia. 

Przedsiębiorcy z firm małych (z wyłączeniem mikro czyli mających do 10 pracowników) ocenili koniunkturę nieco gorzej niż w czerwcu. W tej grupie pesymizm dotyczy i portfela zamówień i przyszłej sytuacji finansowej. W przedsiębiorstwach tej wielkości też zapowiadane są redukcje zatrudnienia. 

Przedsiębiorcy z firm mikro co do koniunktury wykazują wciąż optymizm. Co ciekawe, w najbliższych miesiącach szefowie tych firm deklarują wzrost zatrudnienia oraz cen robót budowlano-montażowych. Wychodzi na to, że rynek budowlany najlepiej oceniają firmy duże i te najmniejsze, zaś w grupie "środka" przeważa pesymizm.  

Bariery działalności, lipiec 2011
Autor: GUS

Bariery dla budownictwa

Niewiele firm budowlanych deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej - tylko 4,5% spośród badanych przez GUS. Pozostałym najbardziej przeszkadzają wysokie koszty zatrudnienia (57%) oraz konkurencja na rynku (55%). W porównaniu z lipcem ubiegłego roku więcej firm odczuwa trudności związane z kosztami materiałów (wzrosło z 28% do 37%), natomiast nieznacznie spada bariera niedostatecznego popytu (z 42% do 36%).

W lipcu tylko 10%  firm budowlanych oceniło swoje moce produkcyjne jako zbyt małe w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, jako zbyt duże zadeklarowalo 13% przedsiębiorstw - reszta stwierdziła, że są wystarczające. Wykorzystanie mocy produkcyjnych firm jest na poziomie 78% (w lipcu rok temu bylo to 76%).

Z analizy rynku w lipcu wynika w zasadzie, że firmy budowlane nie mają latwo, a przyszlość nie jest przez nie postrzegana specjalnie optymistycznie. Jednak mamy tu do czynienia z badaniem Gównego Urzędu Statystycznego, co do którego niektórzy eksperci mają zastrzeżenia. Badanie jest prowadzone na podstawie ankiet przesyłanych przez wytypowane firmy i nie zawsze są one rzetelnie wypełniane. A co do koniunktury w budownictwie, to okazuje się, że przedsiębiorcy  zawsze oceniają ją bardziej pesymistycznie lub ze zbyt wielką euforią w stosunku do wskaźników rzeczywistych.      

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej