Europejska unia ekologiczna

2007-05-17 18:02
Tymien
Autor: EEZ Sp. z o.o. Park Elektrowni Wiatrowych TYMIEŃ

Coraz więcej nowych inwestycji dotyczących ochrony środowiska wykorzystuje hojnie oferowane polskim inwestorom środki z Unii Europejskiej. Pochodzą one m.in. z programu Infrastruktura i Środowisko,  Funduszu Spójności czy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Infrastruktura i Środowisko to jeden z największych tego typu programów, przewidziany na lata 2007-2013. W jego ramach mamy otrzymać łącznie 27,8 mld euro, z czego 5,5 mld zostanie przeznaczonych na główne krajowe przedsięwzięcia ekologiczne.

Oto podstawowe dziedziny planowanych inwestycji:

gospodarka wodno-ściekowa, czyli oczyszczalnie i sieci wodociągów (2,725 mld euro) -  ma powstać m.in. system kanalizacji w Sopocie, co razem z oczyszczalniami we Władysławowie i na Helu pomoże w oczyszczeniu Zatoki Gdańskiej;  przewiduje się sfinansowanie ponad 80 projektów dużych systemów z tego zakresu, zlokalizowanych np.  w Warszawie, Toruniu lub też w dorzeczu dolnego Sanu,

gospodarka odpadami, czyli zakłady przetwarzające i spalające śmieci, stworzenie systemu odbioru, sortowania i przetwarzania śmieci oraz rekultywacja terenów poprzemysłowych na Śląsku (1,19 mld euro, ponad 30 dużych projektów); zgodnie z unijnymi dyrektywami do 2015 r. musimy znacznie zmniejszyć ilość odpadów wyrzucanych na wysypiska, tak by nawet do 45% z nich trafiało z powrotem do przetworzenia - dziś jest to tylko 5%,

ekologiczna infrastruktura energetyczna, czyli pomoc dla chętnych do produkcji energii odnawialnej (732,2 mln euro), zakładająca  np. zwiększenie liczby i efektywności ferm wiatrowych; m.in. na te fundusze liczą polskie i zagraniczne firmy planujące w najbliższym czasie stworzenie farm wiatrowych na Podkarpaciu - pierwsza budowa w powiecie sanockim, obejmująca 9 wiatraków o łącznej mocy 18 MW, rusza wiosną bieżącego roku (inwestor: Wojtech i Bukowsko-Windenergy),

dostosowanie firm do wymogów ochrony środowiska (200 mln euro) - będą mogły starać się o dofinansowanie wdrażania technologii, które pozwolą im działać w sposób mniej szkodliwy dla środowiska,

zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - obejmie to np. inwestycje dotyczące wałów przeciwpowodziowych (0,54 mld euro),

ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (89,8 mln euro).

Organizacje ekologiczne, m.in. Polska Zielona Sieć, dość sceptycznie odniosły się do programu. Uważają, że zbyt dużo pieniędzy zostanie wydanych w jego ramach na transport drogowy (10 mld euro) i kolejowy (7,5 mld), a za mało na środowisko (5,5 mld euro). Proponują rozpoczęcie inwestycji od poprawy stanu istniejących dróg, zaś dopiero później budowę nowych, a przede wszystkim - zwiększenie funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska, energię odnawialną i optymalizację efektywności wykorzystania energii. Po konsultacjach rząd przyjął część ich uwag, nie zmieni jednak radykalnie priorytetów.
Fundusz Spójności z kolei jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych, gdyż pomoc w tym przypadku ma zasięg krajowy, a nie regionalny. Finansuje on duże, tworzące spójną całość projekty dotyczące ochrony środowiska i infrastruktury transportowej, których koordynacją zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wg prezesa NFOŚiG Kazimierz Kujdy, w latach 2000-2006 z tego źródła Polska otrzymała na projekty ekologiczne 434,7 mln euro, wartość tę jednak ograniczyły powszechne problemy z prawidłowym przygotowywaniem wniosków. Trudność ta ma być obecnie zlikwidowana, o czym świadczyć może fakt, że tylko na 2007 rok przewidziane jest aż 600 mln euro zaliczek i refundacji projektów oraz zauważalne od początku 2006 r. przyśpieszenie realizacji przedsięwzięć. Na okres 2007-2013 zaakceptowanych zostało przez Ministra Środowiska 95 inwestycji starających się o środki z Funduszu Spójności. Przykładem może być projekt  "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Przemyśla", którego koszt ma wynieść ok. 70 mln zł.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Programu Rozwoju. ZPORR jest zarządzany na poziomie krajowym, jednak jego wdrażanie w dużej mierze odbywa się regionalnie. Ostatnio w jego ramach ze środków Unii Europejskiej dofinansowano np. część samorządowego projektu przebudowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu Lubelskim. Rozpoczęta w grudniu 2006 r. realizacja ma potrwać do maja 2008 r., ogólna wartość projektu wynosi ponad 7 mln zł, z czego prawie 4 mln dokłada Unia. Dotychczas została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej osiedla Janiszkowice.

Lyna
Autor: ARUP Oczyszczalnia ścieków ŁYNA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej