Działalność PAIiIZ w 2005 roku

2007-05-29 13:47

W 2005 r. PAIiIZ zamknęła 46 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 942,1 mln Euro. Inwestorzy zagraniczni zadeklarowali utworzenie w Polsce 24 095 nowych miejsc pracy. Wśród inwestycji dominowały sektory: motoryzacyjny, elektroniczny, AGD, BPO, R&D oraz spożywczy.

Biorąc pod uwagę relacje między budżetem Agencji a kapitałem zainwestowanym
w Polsce w ubiegłym roku można stwierdzić, że każda złotówka zainwestowana
w PAIiIZ przyniesie w następnych latach 650 zł w postaci napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Każdy merytoryczny pracownik Agencji przyczynił się do utworzenia 300 nowych miejsc pracy w związku z obsłużonymi projektami. Napływ inwestycji zagranicznych w 2005 r. wg styczniowych szacunków UNCTAD wyniósł 8,7 mld USD, natomiast wg Narodowego Banku Polskiego - 7,7 mld USD. Ze względu na fakt, iż dane NBP korygowane są na bieżąco należy przyjąć, że jest to szacunek najbliższy kwocie rzeczywistej.

Analiza trendów w przepływach BIZ na świecie wskazuje na wzmożoną aktywność inwestorów w obszarze zewnętrznego zlecania usług (offshoring). Polska coraz częściej brana jest pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu centrów usług wydzielonych (Shared Services Centres). Dzięki tej - utrzymującej się w ostatnich latach - tendencji Polska staje się europejskim liderem w tej dziedzinie. Zawdzięcza to swym głównym atutom takim, jak potencjał rynkowy, wysokie kwalifikacje kadry oraz konkurencyjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wg PAIiIZ w Polsce operuje obecnie ponad 40 centrów badawczo - rozwojowych (R&D) utworzonych przez zagranicznych inwestorów, z czego 7 utworzonych zostało w roku 2005. Łącznie zatrudniają one ponad 4500 pracowników - przeważnie absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych i technicznych. Najwięcej tego typu placówek pracuje dla sektora ICT,motoryzacyjnego, chemicznego, lotniczego oraz spożywczego. Działalność w zakresie R&D prowadzą w Polsce m. in.: General Electric, Samsung, IBM, Motorola, Delphi, Siemens.

W 2005 r. powstało w Polsce 9 nowych centrów obsługujących procesy biznesowe, głównie finansowo - księgowe. Wg badań PAIiIZ działa już w Polsce 35 takich ośrodków, operujących poza sferą finansów, także w dziedzinie HR, logistyki oraz zarządzania, które utworzyły ponad 6 500 miejsc pracy. Wśród firm, które zdecydowały się na ulokowanie tego typu działalności w Polsce znajdują się m. in. IBM, Lufthansa, Maersk, Philips oraz Accenture. Do chwili obecnej utworzono w Polsce 14 centrów usług IT z udziałem kapitału zagranicznego. Łącznie stworzyły one dotychczas miejsca pracy dla ponad 3 200 osób. Do największych tego typu placówek należą centra utworzone przez: HP, IBM, VOLVO, GlaxoSmithKline.

Analiza napływu BIZ w ostatnich latach wskazuje, że Polska potrzebuje nowej kultury biznesowej. Stabilny wzrost gospodarczy, kapitał ludzki, strategiczne położenie w Europie stanowią atuty niezbędne do przyciągnięcia nowoczesnych technologii i centrów usług. Stanowią też czynnik eliminujący ryzyko wycofania się inwestorów do krajów o niższych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Aby wykorzystać tę szansę konieczna jest konsolidacja działań wszystkich instytucji działających na rzecz promocji gospodarczej Polski, szersze powiązanie nauki z biznesem, zawarcie porozumienia pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycji zagranicznych. Konieczne jest również stworzenie zintegrowanego systemu w zakresie obsługi inwestora. Podjęte ostatnio działania Zarządu PAIiIZ realizujące koncepcję zdefiniowania nowej roli Agencji mają na celu skoncentrowanie jej działań na trzech fundamentalnych zadaniach: wyszukiwaniu potencjalnych inwestorów, obsłudze inwestora oraz usługach after care.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej