Dynamika w budownictwie

2008-06-09 13:30
Dynamika w budownictwie
Autor: MMaszner| PMR Dynamika w budownictwie

Firmy budowlane nadal oceniają koniunkturę bardzo korzystnie, choć nieco gorzej niż pół roku wcześniej. Zdecydowana większość menedżerów największych polskich firm budowlanych pozytywnie ocenia obecną sytuację w branży. W dalszym ciągu utrzymują się jednak te same bariery rynkowe, czyli niedobór siły roboczej i wysokie koszty pracy.

Optymizm w sektorze budowlanym nadal wysoki

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce I połowa 2008 - Prognozy na lata 2008-2010" dowodzi, że na rynku budowlanym utrzymuje się bardzo dobra koniunktura. Ponad 2/3 największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną.
Jednak w porównaniu do podobnego badania przeprowadzonego przez PMR we wrześniu ubiegłego roku, wystąpiło nieznaczne pogorszenie nastrojów - wówczas blisko 80% respondentów oceniało koniunkturę jako dobrą lub bardzo dobrą. Prognozy na przyszłość pozostają jednak optymistyczne - ponad 40% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a ponad połowa ankietowanych oczekuje, że koniunktura utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie.

PMR poprosił respondentów również o prognozy na rok 2008 dotyczące następujących wskaźników sytuacji na rynku budowlanym:
- sprzedaży produkcji budowlano-montażowej
- produkcji cementu
- liczby wydawanych pozwoleń na budowę
- ceny materiałów budowlanych
- poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
- poziomu wynagrodzeń w firmach budowlanych.

Ankietowani przewidywali zwyżki wszystkich sześciu wskaźników. Aż 95% firm spodziewa się dalszego wzrostu wynagrodzeń w budownictwie, a w porównaniu z badaniem z września 2007 r., bez zmian pozostał odsetek firm oczekujących wzrostu poziomu zatrudnienia oraz produkcji budowlano-montażowej. Co ważne, wyraźnie zmniejszył się odsetek respondentów spodziewających się dalszych zwyżek cen materiałów budowlanych. Niestety, zmalała też liczba firm przewidujących dalszy wzrost ilości wydawanych pozwoleń na budowę.

Coraz lepsza sytuacja finansowa w budownictwie

Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest jako dobra - uważa tak aż 4/5 badanych (jedynie 3% jest przeciwnego zdania). Blisko połowa ankietowanych przyznała także, że obecnie pozycja finansowa ich przedsiębiorstwa jest lepsza niż przed rokiem, a aż 2/3 badanych przewiduje, że na koniec 2008 r. sytuacja finansowa ich firmy również będzie lepsza niż w roku 2007. Wprawdzie są to wyniki nadal bardzo pozytywne, jednak warto zauważyć, że oceny te są nieco mniej optymistyczne niż pół roku wcześniej. Podobnie jest w przypadku ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie.

Oceny portfeli zamówień firm budowlanych utrzymują się na bardzo wysokim poziomie - 70% respondentów dobrze oceniło obecną ilość zleceń. Ponadto 2/3 ankietowanych przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość zamówień wzrośnie jeszcze bardziej.

"Analizując dane statystyczne oraz wyniki badania przeprowadzonego przez PMR wśród dwustu największych firm budowlanych, można zaryzykować stwierdzenie, że wzrosty w budownictwie w niedalekiej przyszłości osiągną swoje maksimum, a w najbliższych latach spodziewać się można stabilnej, lecz nieco niższej dynamiki produkcji budowlano-montażowej" - twierdzi Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu. Wzrost produkcji budowlano-montażowej napędzać będą przede wszystkim duże projekty infrastrukturalne, które stanowią największą część rynku budowlanego. Można się także spodziewać dalszych wzrostów w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym, jednak nie będą one już tak spektakularne, jak w roku ubiegłym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej