Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2002 - raport GUS

2007-05-28 18:20

Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w porównaniu do sierpnia, wzrost produkcji budowlano-montażowej we wrześniu wyniósł 12,9%. W porównaniu jednak z wrześniem ubiegłego roku, w tym sektorze gospodarki nastąpił spadek produkcji o 6,1%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

 

Wyszczególnienie VIII IX VIII IX I-IX VIII IX
miesiąc poprzedni = 100 analogiczny okres ub. roku = 100 przeciętna miesięczna 1995 = 100
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE
Ogółem 98,8 108,2 98,9 106,7 100,5 145,3 157,1
Górnictwo i kopalnictwo 101,9* 101,6* 98,4* 100,0* 95,8 76,7* 78,0
Przetwórstwo przemysłowe 98,1 108,8 99,0 108,4 100,7 158,4 172,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. 104,4* 106,1 97,8* 96,0 101,1 103,2* 106,3
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE
Ogółem 98,4 112,9 92,0 93,9 90,2 127,5 144,0

a) Dane obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób
* Dane uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikownych

 

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, we wrześniu br. roku była o 6,1% mniejsza niż przed rokiem i o 12,9% wyższa niż w sierpniu br.

Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w jednostkach zajmujących się wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 14,8%, wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 5,4%, a wykonywaniem instalacji budowlanych - o 3,3%. W przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę, odnotowano spadek o 13,7%.

W stosunku do września ub. roku poziom zrealizowanych robót był niższy niż przed rokiem. Spadek produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych - o 17,5%, wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 15,4%, a wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 4,0%. W jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę produkcja przekroczyła poziom sprzed roku o 5,2%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-wrzesień br. był o 9,8% niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej