Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2003 r.

2003-12-30 13:42

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym w listopadzie br. była o 5,1% niższa niż przed rokiem i o 17,5% mniejsza niż w październiku br. 

 Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 6,9% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% mniejszym w porównaniu z październikiem br.

Spadek poziomu produkcji, w porównaniu z październikiem br. wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Przy czym, największy spadek zanotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę - o 42,9%. Natomiast najmniejszy był w firmach zajmujących się wznoszeniem obiektów budowlanych oraz inżynierią lądową i wodną - o 17,0%.

W stosunku do listopada ubiegłego roku niższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych - o 16,1% i wznoszeniem obiektów budowlanych oraz inżynierią lądową i wodną - o 3,8%. W podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę, produkcja wzrosła - o 50,9%, a w przedsiębiorstwach zajmujących się robotami wykończeniowymi - o 7,8%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-listopad br. był o 6,7% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej