Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2003

2003-08-30 15:00

Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w lipcu br. była o 1,6% wyższa niż przed rokiem i o 8,3% wyższa niż w czerwcu br.

Po uwzględnieniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 4,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z czerwcem br. Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu z czerwcem br. wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw, przy czym największy w jednostkach przygotowujących teren pod budowę - o 46,9%, a najmniejszy w jednostkach wykonujących instalacje budowlane - o 6,4%.
 W stosunku do lipca ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - ponad dwukrotny, w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - o 54,6%, w zakładających instalacje budowlane - o 2,1% oraz w zajmujących się wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 0,2%.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-lipiec br. był o 10,9% niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.
Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 1995 r., w ciągu ostatnich pięciu lat ilustruje poniższy wykres: 

  

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej