Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2003 roku

2007-05-30 14:21

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) w grudniu 2003 r. była o 0,5 proc. niższa niż przed rokiem i o 43,5 proc. wyższa niż w listopadzie 2003 r.

Dane dotyczą  produkcji budowlano-montażowej obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym i zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniają powyżej 9 osób.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się ostatecznie na poziomie o 2,2 proc. niższym niż w grudniu 2002 r. i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z listopadem 2003 r.
We wszystkich grupach przedsiębiorstw w porównaniu z listopadem 2003 r. nastąpił wzrost poziomu produkcji. Największy, 51,8 procentowy, odnotowano w jednostkach wykonujących wykończeniowe roboty budowlane, najmniejszy - w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę (16,5 proc.).
W stosunku do grudnia 2002 r. spadek produkcji o 21,4 proc. wystąpił w jednostkach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych i w firmach  przygotowujących teren pod budowę - o 5,8 proc.
Wzrost zrealizowanych robót odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach wykonujących wykończeniowe roboty budowlane 51,8 proc. oraz realizujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej - o 2,6 proc.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w 2003 r. był o 5,9 proc. niższy niż w 2002 r.


 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej