Dynamika i wskaźniki cen produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu br.

2007-05-30 12:43

GUS opublikował wstępne dane o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz podał wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej w marcu br. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. były o 1,3 proc. wyższe niż w lutym. Wyższe były także ceny produkcji budowlano-montażowej (o 0,5 proc.). W zestawieniu z marcem ub. roku nastąpił wzrost produkcji budowlano-montażowej (o 0, 6 proc.).

W zestawieniu z marcem 2003 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. były o 4,6 proc. wyższe. Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i kopalnictwie (o 21,3 proc.), wyższe były też ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 3,8 proc.) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 3,0 proc.).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu br. były o 0,5 proc. wyższe niż w lutym. Najbardziej podniesiono ceny przygotowania terenu pod budowę (o 2,5 proc.). O 0,7 proc. wzrosły ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, o 0,6 proc - wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej  oraz o 0,3 proc.- ceny wykonywania instalacji budowlanych oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

W porównaniu z marcem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,1 proc.

 

Wyszczególnienie

II 2004

III 2004

I - III 2004

I 2004 = 100

Analogiczny okres 2003 = 100

II 2004 = 100

XII 2003 = 100

I - III 2003 = 100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,7

104,2

104,6

101,3

102,8

104,3

Górnictwo i kopalnictwo

103,8

118,8

121,3

102,9

112,7

118,2

Przetwórstwo przemysłowe

100,7

103,5

103,8

101,3

102,6

103,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100,0

103,1

103,0

100,1

100,1

103,1

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO - MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,1

99,5

100,1

100,5

100,8

99,6

 


Produkcja sprzedana przemysłu w marcu br. była o 23,8 proc. wyższa niż przed rokiem i o 17,3 proc. wyższa w porównaniu z lutym br. Po uwzględnieniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 17,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1 proc. wyższym w porównaniu z lutym br. Natomiast w okresie od stycznia do marca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 19,1 proc. wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w marcu br. była o 6,3 proc. większa niż przed rokiem i o 31,8 proc. wyższa niż w lutym br. Po uwzględnieniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 0,6 proc. wyższym zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, jak i w porównaniu z lutym br.
Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu z lutym br. wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw, przy czym największy w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie obiektów budowlanych; inżynieria lądowa i wodna - o 33,9 proc. W stosunku do marca ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 79,6 proc., wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 6,3 proc. oraz w jednostkach wykonujących instalacje budowlane - o 3,7 proc.  Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie od stycznia do marca br. był o 4,3 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

 

Wyszczególnienie

II

III

II

III

I - III

II

III

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

102,0

117,3

118,3

123,8

119,1

114,2

134,0

Górnictwo i kopalnictwo

99,5

115,0

99,5

109,4

100,2

83,7

96,3

Przetwórstwo przemysłowe

103,3

119,9

123,2

127,9

123,7

114,9

137,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

93,8

98,6

96,3

100,3

98,3

125,9

124,2

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

113,2

131,8

93,6

106,3

95,7

38,8

51,1

 


 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej