Droższa energia = większa sprzedaż dociepleń?

2009-11-30 12:54

Według Stowarzyszenia na Recz Systemów Ociepleń (SSO) wzrost kosztów energii jest czynnikiem najbardziej stymulującym rozwój branży systemów dociepleń (prawie 1/4 wskazań), zaś spadek inwestycji budowlanych w największym stopniu tenże rozwój spowalnia (niemal 1/3 wskazań).

– Stowarzyszenie działa już 7 lat. Jego misją jest popularyzacja kompletnych systemów ociepleń poprzez konsekwentną i prowadzoną różnymi kanałami edukację osób, w gestii których leży najpierw wybór materiałów, a następnie wykonawstwo. Przygotowana na zlecenie SSO analiza ma pomóc nam strategicznie sprecyzować szczegółowe plany działań na następny rok, a także dać nam jasną wizję tego, jakie nastroje panują w naszych szeregach, jakie kwestie są najistotniejsze dla naszych członków, jakie są w końcu ich prognozy na następny rok. To unikalny na skalę kraju dokument, ponieważ jak wiemy, obecnie nie funkcjonuje żaden detaliczny i obiektywny mechanizm monitoringu i oceny sytuacji na rynku ociepleń. Jako reprezentant branży chcemy mówić jednym głosem. Ta analiza jest dla nas pomocnym narzędziem w opracowywaniu strategii na najbliższy czas, jak również wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i oczekiwań względem działalności SSO – mówi Jacek W. Kulig, prezes zarządu SSO.

Prognoza sprzedaży 2010

Wśród ekspertów SSO dominuje pozytywny pogląd na wielkość sprzedaży materiałów budowlanych w Polsce w 2010 roku. Prawie dwie 2/3 ankietowanych (64%), uważa, że sprzedaż produktów budowlanych nieznacznie się zwiększy (36%) lub pozostanie na tym samym poziomie (28%). Natomiast ponad 1/ badanych (36%) wskazuje, że sprzedaż w tym segmencie nieznacznie lub znacznie się zmniejszy – odpowiednio 30% i 6%.

Zdecydowana większość, bo 3/4 ankietowanych (76%), wyraża optymizm związany z prognozami nt. sprzedaży materiałów ociepleniowych w najbliższym roku, przewidując, że ich sprzedaż nie zmniejszy się. Ponad 1/3 respondentów (36%) sądzi, że sprzedaż materiałów ETICS w 2010 r. znacznie lub nieznacznie, ale wzrośnie. Kolejna znacząca grupa badanych (41%) uważa, że nadchodzący rok nie przyniesie zmian w poziomie sprzedaży materiałów do ociepleń. Bardziej pesymistyczne prognozy są udziałem najmniej licznej części (24%) przedstawicieli SSO. Według 16% spodziewać się należy nieznacznego spadku cen, według 8% – znacznego.

sprzedaż w 2010 r.zwiększy sięnie zmieni sięzmniejszy się
materiałów budowlanych 36% 28% 36%
materiałów ociepleniowych 35% 41% 24%

Specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu nie przewidują też znaczących zmian w cenach materiałów ociepleniowych w 2010 r. – 2/5 badanych (40%) przewiduje, że pozostaną one na obecnym poziomie, 36% ankietowanych uważa, że ceny wzrosną, a 22%, że spadną.

– Jestem zdania, że mimo wszystko w nastrojach branży przeważa optymizm. Wyniki wskazują, że tylko 1/4 z nas zakłada, iż sprzedaż materiałów ociepleniowych w roku 2010 zmniejszy się – ocenia Jacek W. Kulig. Uważa, że do pozytywnych prognoz ekspertów SSO przyczyniło się z pewnością spojrzenie w nieodległą przeszłość.
– Rok 2009, ogłoszony przez analityków rokiem znacznych spadków w branży budownictwa, wcale nie okazał się tak niekorzystnym dla sektora ociepleń. Był to na pewno dla wszystkich z nas czas wyzwań i wzmożonych wysiłków, ale myślę, że pozwolił też postrzegać sytuację na rynku bardziej klarownie i z większym dystansem co do prognoz. Z drugiej strony, ogromna niepewność, z jaką stawialiśmy w tym roku niemal każdy krok w biznesie – co związane było z zawirowaniami na rynku nieruchomości – w naturalny sposób może wywoływać bardziej pesymistyczne estymacje. Stąd zapewne mniej pozytywne rokowania deklarowane przez część członków Stowarzyszenia – dodaje prezes Stowarzyszenia.

Warunki rozwoju branży ociepleń

Najczęściej wymienianym czynnikiem wspierającym rozwój branży ETICS (prawie 1/4 wskazań) jest wzrost cen energii. Dwa kolejne zjawiska wspomagające rozwój branży to rosnąca popularność rozwiązań energooszczędnych (20% wskazań) oraz zwiększająca się świadomość i wiedza na temat systemów ociepleń (16%).

Dostępność kredytowa i korzystne kredytowanie usług termoizolacyjnych stymulują branżę ETICS według 13% ankietowanych członków SSO. Nieco rzadziej wskazywanym czynnikiem przyspieszającym powiększanie się rynku dociepleń (8%) jest spadek cen usług i materiałów budowlanych.

Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń
Autor: brak danych Jacek W. Kulig, prezes zarządu SSO
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej