Drogi w projektach

2008-08-18 13:11

Dostępność komunikacyjna Polski kształtuje się na poziomie 75% średniej dla UE. W interesie Polski jest więc jak najszybsze stworzenie z resztą Europy sprawnych połączeń transportowych nowoczesnymi sieciami autostrad, dróg ekspresowych oraz innych dróg krajowych. Zaktualizowana (31 lipca 2008 r.) lista projektów indywidualnych dla POIiŚ obejmuje 287 przedsięwzięć o łącznej orientacyjnej wartości 163,69 mld zł. To wyzwanie mające zapewnić spójność terytorialną polskiej infrastruktury.

Obecny stan polskiej infrastruktury drogowej jest uważany za dużą barierę rozwoju naszej przedsiębiorczości. Słaba jakość międzyregionalnych połączeń drogowych, w tym pomiędzy największymi ośrodkami metropolitalnymi oraz miastami Polski Wschodniej i stolicą, ogranicza oddziaływania synergiczne, nie pozwala na pełne wykorzystanie istniejącego potencjału nie tylko w gospodarce, lecz także w edukacji, nauce czy kulturze. Brak dobrej spójności terytorialnej sprzyja też utrzymywaniu się dużych różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Szczególnie wschodnie regiony Polski, należące do najbiedniejszych w Europie, są regionami źle skomunikowanymi z resztą kraju. Ponadto, ze względu na tranzytowe położenie Polski, szlaki komunikacyjne powinny odgrywać bardzo istotną rolę w obsłudze transportu miedzynarodowego pomiedzy Europą Zachodnią a Rosją, Ukrainą i Azją Centralną. Szlaki te powinny odgrywać też istotną rolę w obsłudze ruchu pomiędzy krajami skandynawskimi i południem Europy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 31 lipca 2008 r., ogłosiło zaktualizowaną "Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Obecnie za piorytet obrano drogową i lotniczą sieć TEN-T (działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T). Natomiast projekty z listy podstawowej to:

autostrady:
Budowa autostrady A1, odcinek Nowe Marzy - Toruń 2008-2010
Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków 2008-2010
Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica 2008-2010
Budowa autostrady A2, odcinek węzeł Lubelska - Siedlce 2013-2015
Budowa autostrady A4, odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż" 2009-2011
Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" 2009-2011
Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa 2009-
Budowa autostrady A18, odcinek Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) 2009-2010

drogi ekspresowe:
Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek Kosztowy - Bielsko Biała 2010-2013
Budowa drogi ekspresowej S2, w Warszawie, odcinek węzeł "Konotopa" - węzeł "Puławska" wraz z odcinkiem węzeł "Lotnisko" - Marynarska (S79) 2007-2010
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski 2007-2009
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól 2008-2011
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Legnica - Lubawka 2009-2011
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz 2009-2011
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz - Żnin 2009-2011
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo") 2009-2011
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) 2008-2011
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) 2008-2011
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) 2010-2012
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Płońsk (S10) -Warszawa (S8) 2010-
Budowa drogi ekspresowej S8/S7, węzeł Opacz - węzeł Paszków wraz z powiązaniami z drogą krajową Nr 7 w węźle Magdalenka 2008 - 2011
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Wrocław - Psie Pole - Syców 2009-2011
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy 2010-2011
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków Trybunalski - Warszawa 2008-2012
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8,odcinek węzeł Konotopa - w. Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 2008-2011
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8,odcinek Białystok - granica państwa 2011-2015
Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Rzeszów - Barwinek 2009-2011
Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko Biała - Żywiec, odcinek Wilkowice/Łodygowice - Żywiec 2009-2011
Przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa - Łańcut 2007-2009
Południowa obwodnica Warszawy na drodze S2, odcinek Puławska - Zakręt 2008-2011
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Nowa Sól - Legnica (A4) 2010-2013
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Żnin - Gniezno 2010-2012
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 2008-2010

Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski.
Projekty z listy podstawowej :
budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Warszawa (węzeł "Zakręt") - Garwolin 2010-2012
budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Garwolin - Kurów 2010-2012
budowa drogi ekspresowej S17,odcinek Kurów - Lublin - Piaski 2009-2011
przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Wyszków - Białystok 2009-2012
Projekty z listy rezerwowej:
budowa drogi ekspresowej S12, odcinek Piaski - Dorohusk 2008-2011
budowa drogi ekspresowej S17,odcinek Lublin (Piaski) - Hrebenne 2008- 2011

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Zobacz także:
Lista projektów kluczowych zweryfikowana

sierpień 2008

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej