Dobre perspektywy dla firm budowlanych

2007-05-25 17:00

Sytuacja w branży budowlanej poprawia się. Największe polskie firmy budowlane pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju, liczbę zamówień i kondycję finansową swoich przedsiębiorstw. Poprawę nastrojów firm budowlanych pokazuje badanie przeprowadzone przez PMR na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce - Prognozy rozwoju 2005-2008".Największe firmy budowlane działające w Polsce oceniają sytuację w sektorze przeciętnie, z niewielką przewagą ocen pozytywnych nad negatywnymi.


W porównaniu do podobnego badania przeprowadzonego przez PMR na początku 2005 roku widać zdecydowaną poprawę. Obecnie 38 proc. badanych uważa sytuację w sektorze za dobrą, podczas gdy w lutowym badaniu tylko ok. jedna czwarta respondentów dobrze oceniła ówczesną sytuację na rynku budowlanym.
Prognozy na przyszłość również są pozytywne. Ponad połowa badanych spodziewa się poprawy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a tylko 9 proc. ankietowanych obawia się, że sytuacja się pogorszy.
Wzrośnie sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i liczba wydawanych pozwoleń na budowę, ale również ceny materiałów budowlanych.

Autorzy badania poprosili także respondentów o prognozy (na rok 2005) następujących wskaźników sytuacji na rynku budowlanym:

  • sprzedaży produkcji budowlano-montażowej,
  • produkcji cementu,
  • liczby wydawanych pozwoleń na budowę,
  • ceny materiałów budowlanych,
  • poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych,
  • poziomu wynagrodzeń w firmach budowlanych.

Badani prognozowali wzrost większości wskaźników. Najwięcej ankietowanych było przekonanych, że wzrośnie sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (65 proc.) i produkcja cementu (64 proc.). Tylko w przypadku poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w firmach budowlanych częściej prognozowano utrzymanie się tych wskaźników na istniejącym poziomie niż ich wzrost.
W świetle wyników badania obraz sytuacji finansowej badanych firm wygląda zaskakująco pozytywnie. Tylko 8 proc. badanych źle ocenia sytuację finansową swojej firmy. Dla niemal jednej trzeciej sytuacja finansowa jest "ani dobra, ani zła", a 61 proc. respondentów uważa, że sytuacja finansowa ich przedsiębiorstwa jest dobra. Ponad połowa ankietowanych przyznała także, że obecnie pozycja finansowa ich przedsiębiorstwa jest lepsza niż przed rokiem, a ponad 60 proc. badanych przewiduje, że na koniec 2005 r. sytuacja finansowa ich firmy także będzie lepsza niż rok wcześniej.
Również bardzo pozytywnie oceniana jest ilość zamówień w polskich firmach budowlanych. Prawie dwie trzecie respondentów dobrze oceniło obecną ilość zamówień, a kolejna jedna czwarta badanych - przeciętnie. Prawie dwie trzecie ankietowanych przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość zamówień jeszcze wzrośnie.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej okazało się bardzo korzystne dla polskich firm budowlanych. Jedynie 3 proc. badanych stwierdziło, że wejście Polski do UE niekorzystnie odbiło się na kondycji ich firmy, a 63 proc. uważało, że było to posunięcie korzystne.
Rośnie także odsetek polskich firm prowadzących działalność poza granicami Polski. 57 proc. przebadanych przez firm prowadzi działalność na rynkach zagranicznych, z czego 61 proc. działa tylko na rynkach Unii Europejskiej, 21 proc. zarówno w Unii jak i w innych krajach, a 18 proc. na rynkach zagranicznych tylko poza UE. Zdecydowanie najwięcej polskich firm prowadzi działalność w Niemczech.

Autorzy raportu zapytali również o to, co wpływa w największym stopniu na sukces rynkowy w branży budowlanej. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że głównym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu na rynku budowlanym są trwałe relacje ze zleceniodawcami. Twierdziło tak aż 76 proc. badanych.
Innymi ważnymi czynnikami sukcesu na tym rynku było prowadzenie różnych typów działalności jednocześnie (dywersyfikacja działalności - wymieniało ją 48 proc. respondentów) oraz trwałe relacje z podwykonawcami (wspominało o tym 44 proc. ankietowanych).

Respondenci zapytani o bariery w największym stopniu utrudniające działalność na polskim rynku budowlanym wymieniali przede wszystkim wysokie koszty pracy i podatki (59 proc.), zatory płatnicze (56 proc.) oraz skomplikowane i często zmieniające się prawo (46 proc.). W opinii ankietowanych menedżerów firm budowlanych działania rządu powinny w pierwszej kolejności poprawić sytuację w tych obszarach.
40 proc. ankietowanych uważało, że rząd powinien zmniejszyć podatki, a 31 proc. respondentów twierdziło, że należy zmienić i ustabilizować system prawny w budownictwie.

W badaniu przeprowadzanym przez PMR uczestniczyło 110 największych polskich firm budowlanych wyodrębnionych na podstawie wielkości przychodów i zatrudnienia w roku 2004.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej