Dlaczego warto budować lepiej izolowane budynki?

2009-12-01 16:49

Z porównania kosztów wynika, że uzyskanie oszczędności energii w nowych budynkach poprzez wykonanie ich w technologii energooszczędnej jest tańsze niż uzyskanie analogicznego efektu poprzez izolację termiczną istniejących budynków. Dla uzyskania tego samego efektu energetycznego przez termomodernizację budynków nakłady inwestycyjne mogą być większe nawet o 160%.

Prognoza zawarta w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. przewiduje dla okresu 2010/2020 nieznaczny (około 2%) wzrost zapotrzebowania na energię finalną w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia tak niewielkiego wzrostu, w warunkach rozwoju budownictwa i przy rosnącym zużyciu energii na potrzeby inne niż ogrzewanie pomieszczeń, niezbędne jest poszukiwanie oszczędności. Te, autorzy raportu WWF/FEWE upatrują w termomodernizacji istniejących budynków, gdyż potencjał w tym zakresie jest wciąż ogromny. Ograniczenie wzrostu zużycia można jednak osiągnąć także poprzez ograniczenie energochłonności budynków nowo wznoszonych. Jak? Prezentuje to przygotowany na zlecenie WWF raport fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii: "Analiza potencjału zmniejszenia zużycia energii w nowych budynkach w wyniku zastosowania wyższych standardów w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych"

W raporcie przeanalizowano wymagania prawne w zakresie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych obowiązujące w państwach europejskich, a także wynikające z nich zapotrzebowanie na energię w nowo stawianych budynkach. Dokonano przeglądu istniejących przepisów krajowych w tym zakresie i oszacowano koszty inwestycyjne i efekty ewentualnych zmian w praktyce budowlanej. Raport wykazuje, że w naszych warunkach klimatycznych niemożiwe jest skonstruowanie budynku energooszczędnego bez doskonałej izolacyjności przegród budowlanych.
Zmiana izolacyjności przegród nie jest warunkiem wystarczającym, by określić budynek mianem energooszczędnego, ale bez dobrze zaizolowanych ścian budynek energooszczędny w naszych warunkach klimatycznych nie powstanie.

Wyniki raportu wskazują, że już dziś możemy w sposób racjonalny kosztowo budować znacznie „cieplejsze” budynki. Jak sprawić, żeby stało się to powszechną praktyką? To pytanie autorzy pozostawiają otwarte. Nie ma jednak wątpliwości, że zaostrzenie wymagań technicznych przyczyniłoby się do znacznej poprawy sytuacji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej