Czy nastąpi ożywienie w europejskim budownictwie?

2004-05-29 19:17

W czerwcu 2004 roku w Sztokholmie odbyła się 57. konferencja 19 instytutów budownictwa zrzeszonych w Euroconstruct. Ocena stanu europejskiego rynku budowlanego nie potwierdziła sygnalizowanych na ubiegłorocznej konferencji tendencji spadkowych, potwierdziła natomiast utrzymywanie się stagnacji w budownictwie europejskim.

W 19 krajach europejskich zrzeszonych w Euroconstruct wartość produkcji budowlanej w 2003 roku wzrosła zaledwie o 0.1 proc. (w stosunku do 2002 roku) i wyniosła 1 050 mld euro. W 15 krajach Europy Zachodniej produkcja budowlana wzrosła o 1 mld euro. Udział produkcji zrealizowanej w czterech pozostałych krajach zrzeszonych w Euroconstruct (w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji) wyniósł zaledwie 40 mln euro czyli 3 proc. łącznej produkcji 19 krajów.
W 2003 roku w siedmiu krajach Europy Zachodniej odnotowano spadek produkcji budowlanej, przy czym największy - 10-proc. - w Portugalii, jeśli chodzi o Europę Środkową - w Polsce (według GUS w 2003 roku produkcja budowlano-montażowa w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób spadła o 5,9 proc.).
Według prognoz i ocen Euroconstructu w latach 2004 - 2006 możliwości poprawy sytuacji w tym sektorze gospodarki są niewielkie; wzrost produkcji wyniesie od 1 do 2 proc. rocznie.
Tempo wzrostu będzie zróżnicowane w poszczególnych segmentach. Największy nastąpi w budownictwie inżynieryjnym, gdzie produkcja w 2006 roku będzie aż o 9,6 proc. wyższa w stosunku do roku 2003. W budownictwie niemieszkaniowym wzrost wyniesie 4,4 proc. Najwolniej będzie się rozwijało budownictwo mieszkaniowe, gdzie prognozowany wzrost ukształtuje się na poziomie 4,1 proc.
Euroconstruct prognozuje, że w latach 2004-2006 największy przyrost produkcji budowlanej w Europie nastąpi w Polsce, następnie na Węgrzech, w Belgii i Czechach, a spadek - w Norwegii, Irlandii i Portugalii - krajach, w których jeszcze niedawno (koniec poprzedniej i początek tej dekady) notowano najwyższe wskaźniki rozwoju budownictwa w Europie.
Szybszy wzrost wydatków na utrzymanie istniejących zasobów niż na budowę nowych spowoduje wzrost udziału robót remontowych i konserwacyjnych w strukturze budowlanej w Europie Zachodniej.

Interesujące wydaje się porównanie wskaźników intensywności rozwoju budownictwa mieszkaniowego w krajach europejskich na tle "polskiego cudu statystycznego" w 2003 roku. Polska, która dotychczas zajmowała ostatnie miejsca w tym rankingu, awansowała na 9 miejsce wśród 19 krajów Euroconstructu, ale w porównaniu z czołowymi krajami - Irlandią oraz Hiszpanią - polski wskaźnik był ponad trzykrotnie niższy.Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w krajach Euroconstructu w 2002 i 2003 roku


Euroconstruct jest zrzeszeniem 19 naukowo-badawczych instytutów ekonomiki i techniki budownictwa, reprezentujących 19 krajów europejskich.Od 28 lat bada i analizuje europejski rynek budowlany. Wyniki tych badań i prognozy na kolejne lata prezentuje na organizowanych dwa razy do roku konferencjach.
Polskim członkiem zrzeszenia jest PAB - Polska Agencja Badawcza Budownictwa - prywatny instytut budownictwa, który zajmuje się badaniami i prognozowaniem rozwoju budownictwa w Polsce.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej