Cushman & Wakefield: powierzchnie magazynowe coraz trudniej dostępne

2011-08-31 17:12
Hala magazynowa
Autor: PPKBHM

Według najnowszego raportu Cushman & Wakefield powierzchnie magazynowe w I poł. 2011 roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem firm w Eurpie Środkowej. Silny popyt i znikoma ilość nowych inwestycji ograniczyły możliwości wyboru powierzchni do wynajęcia. Aktualnie poziom pustostanów w granicach 10-12% uważany jest za stabilny.

Popyt na powierzchnie magazynowe

Wskaźnik niewynajętej powierzchni magazynowej w Europie Środkowej w I poł. br, wynosi średnio 11,8 %, a w niektórych regionach spadł poniżej 5%. W Czechach niewynajęte powierzchnie magazynowe w odniesieniu do nieruchomości magazynowych spadły poniżej 10%.
Sytuacja ta w dużej mierze zniechęca mniejsze przedsiębiorstwa (głównie produkcyjne i logistyczne), do działania na niektórych rynkach.
 - W całej Europie Środkowej, z wyjątkiem Węgier, wskaźnik niewynajętych powierzchni magazynowych spada stopniowo od 2009 roku. Jak można oczekiwać, spadek ten, będzie się utrzymywał także w najbliższych miesiącach.
W rozwiniętych gospodarkach taka sytuacja, przyciągnęłaby uwagę polityków i samorządów mających na celu poprawę lokalnego środowiska biznesowego.
Ich zaangażowanie mogłoby się przyczynić do spadku bezrobocia w danym regionie, skutkować nowymi zleceniami budowlanymi i innymi zamówieniami dla firm i przysporzyć nowych podatników. - komentuje Ferdinand Hlobil, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych Cushman & Wakefield na Europę Środkową.

Powierzchnie magazynowe - popyt
Autor: Cushman&Wakefield

Powierzchnie magazynowe - najem

Porównując pierwsze 6 miesięcy z lat 2009-2011, pierwsza połowa tego roku, wypada bez wątpienia najlepiej - wynajęte powierzchnie magazynowe to 1,5 mln m 2, w czterech krajach Europy Centralnej. Wskaźnik ten przekracza sumę powierzchni wynajętej w ciągu całego roku 2005.
Umowy najmu zawarte w I poł. 2011 roku są porównywalne do poziomów osiągniętych w całym 2006 i 2009 roku.

Powierzchnie magazynowe - podaż
Autor: Cushman&Wakefield

Powierzchnie magazynowe, a nowe inwestycje

Ilość nowowybudowanej powierzchni magazynowej w pierwszym półroczu tego roku, pozostaje daleko za średnia długoterminową. W 2011 roku wybudowano w Europie Środkowej 198 tys. m 2. nowej powierzchni magazynowej przeznaczonej pod wynajem. W ciągu ostatnich 5 lat średnia roczna podaż przekroczyła 1,5 mln m 2.

- Na Węgrzech i na Słowacji nie zrealizowano w tym roku żadnych inwestycji. Natomiast Polska i Czechy odnotowały wzrost w stosunku do roku ubiegłego, ale liczby nadal pozostają na bardzo niskim poziomie. Deweloperzy niechętnie podejmują inwestycje spekulacyjne z powodu ograniczonego dostępu do finansowania. - komentuje Ferdinand Hlobil.

- Obecnie Polska jest największym rynkiem magazynowym w Europie Środkowej. Pierwsza połowa 2011 roku przyniosła bardzo dobre wyniki - ppopyt wyniósł 941 tys. m 2. Wskaźnik ten stanowi aż 63% łącznego popytu w Europie Środkowej. W tym czasie w Polsce oddano do użytku 166 tys m 2 powierzchni, co zwiększyło zasoby kraju prawie dwukrotnie więcej, niż na koniec 2010 roku - łącznie 336 tys. m 2. Najwięcej magazynów buduje się obecnie na Górnym Śląsku - dodaje Marek Skrzydlak, Negocjator w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Polskim Oddziale Cushman & Wakefield.

Inwestycje komercyjne w Rumunii

Rozwój rumuńskiego rynku konsumenckiego i wzrost zainteresowania budową powierzchni produkcyjnych i logistycznych w tym kraju, mogą spowodować, że w przyszłości statystyki będą także obejmowały to państwo. Obecnie rynek rumuński jest nadal bardzo młody.
W porównaniu do innych krajów Europy Środkowej Rumunia najbardziej odczuła skutki kryzysu. W pierwszej połowie 2011 roku, popyt w Rumunii wyniósł 64.400 m 2, jednak nie odnotowano w tym czasie żadnych nowych inwestycji. Wskaźnik niewynajętej powierzchni spadł do 7,3% na koniec czerwca. Łączne zasoby wynoszą obecnie 948.622 m 2.

Inwestycje - nieruchomości komercyjne

W pierwszej połowie 2011 r. odnotowano większe zainteresowanie sektorem nieruchomości biurowych niż handlowych. Ponadto, wzrósł także wolumen inwestycji w powierzchnie magazynowe z 128 mln EUR do 511 mln EUR. Sytuacja ta spodowdowana jest głównie dzięki nabyciu kompleksu logistycznego należącego do VGP przez AEW Europe.
- Aktywność inwestycyjna w Europie Środkowej w pierwszej połowie 2011 r. wyraźnie wzrosła i osiągnęła 2,09 mld EUR na głównych rynkach Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Przewiduje się, że do końca roku łączna wielkość dla tego regionu może wynieść nawet 4,8 mld EUR, - podsumowuje Charles Taylor, Partner w firmie Cushman & Wakefield.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej