Cushman & Wakefield: inwestycje w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowej w 2011 roku

2012-01-17 12:50
Europejski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne
Autor: MMaszner

Przeprowadzone przez firmę Cushman & Wakefield badania wykazały, że w 2011 roku wyraźnie wzrosła aktywność inwestycyjna w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. W minionym roku w inwestycje komercyjne w Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji zainwestowano łącznie ponad 6 mld euro. Jest to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku.

Według analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że w 2011 roku, aktywność inwestycyjna w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowej wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2010.

W 2011 roku w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji w nieruchomości komercyjne zainwestowano łącznie 6,1 mld euro, i tym samym odnotowano wzrost z poziomu 2,9 mld euro w tym regionie w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku.

Przeczytaj również: Stadiony, baseny, hotele, biurowce, centra handlowe. Zobacz inwestycje z 2011 roku

Polska a nieruchomości komercyjne

Pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydowanie zajmuje Polska, ale to Czechy w minionym roku odnotowały największy wzrost wolumenu transakcji z poziomu 479 mln euro w 2010 roku, do 2,2 mln w 2011. Natomiast w Polsce najwięcej zainwestowano w ubiegłym roku, bo 2,5 mld euro. Na Węgrzech i w Rumunii wartość inwestycji wzrosła z 240 mln euro do 728 mln euro - na Węgrzech oraz z poziomu 241 mln euro do 320 mln euro w Rumunii. Na Słowacji natomiast wolumen wzrósł ponad czterokrotnie - z 53 mln euro w 2010 roku, do 263 mln euro w 2011 roku.

- W 2011 r. odnotowano znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej na większości rynków Europy Środkowej ze względu na większe zainteresowanie inwestorów i odpowiednią podaż aktywów wysokiej jakości. Zważywszy na trudniejszy dostęp do źródeł finansowania wolumen transakcji w bieżącym roku będzie niższy i wyniesie prawdopodobnie ok. 5 mld euro - skomentował Charles Taylor, partner w firmie Cushman & Wakefield.

Wolumen inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej
Autor: Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.

Inwestycje w 2011 roku

- W ubiegłym roku preferencje inwestycyjne nie uległy zmianie w porównaniu do 2010 roku. Najchętniej rozchwytywany przez inwestorów był rynek handlowy, jednak udział tego sektora w łącznych obrotach zmniejszył się z 49 proc. w 2010 roku do 40 proc. w roku ubiegłym.
Biorąc pod uwagę inwestycje biurowe to ten segment rynku objął 37 proc. wszystkich transakcji, natomiast obroty w sektorze magazynowym w ubiegłym roku wzrosły z 8 proc. do 15 proc. Transakcje portfelowe to 40 proc. całego wolumenu obrotów, przy czym, największe zostały zawarte przez takie podmioty jak: VGP, Europolis, PPF, Multi-Development, TriGranit oraz Aviva.
W 2011 roku, Polska została uznana za najważniejszy rynek Europy Śrdokowo-Wschodniej, jednakże bezpieczne inwestycje nie były priorytetem dla wszystkich inwestorów. Niektórzy skupili się na bardziej atrakcyjnych inwestycjach w Czechach. Na inwestorów instytucjonalnych i korporacyjnych, których zachęciły lepsze perspektywy wzrostu w Europie Środokowej niż w Eurpie Zachodniej, przypadło 32 proc. zawartych transakcji.

- Nastroje wśród inwestorów w Polsce i Czechach są nadal dobre, ale wszyscy z niepokojem obserwują rozwój sytuacji na Węgrzech i wpływ na pozostałe kraje regionu. Ponowne zaangażowanie MFW pozwala mieć nadzieję, że wkrótce zostanie wprowadzony wiarygodny plan oszczędności. Dzięki temu inwestorzy na węgierskim rynku nieruchomości będą mogli ponownie skupić się na kwestiach popytu i podaży - podsumował Charles Taylor.

W 2011 roku trend spadkowy stóp kapitalizacji utrzymał się na większości rynków do trzeciego kwartału, po którym nastąpiła ich stabilizacja. W przypadku kluczowych nieruchomości handlowych w Polsce i Czechach stopy kapitalizacji nie przekroczyły 6 proc. Dla najlepszych nieruchomości biurowych w COB osiągnęły prawie 6,25 proc. Stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów magazynowych wynosiły 7,75 proc.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej