Coraz więcej kontroli skarbowych w 2023! Co sprawdza Urząd Skarbowy podczas kontroli? Ile lat wstecz?

2023-06-04 9:01
Kontrole skarbowe 2023 - Co sprawdza Urząd Skarbowy podczas kontroli?
Autor: Gettyimages Skarbówka robi coraz więcej kontroli podatkowych. Po otrzymaniu wezwania podatnik ma dwie możliwości. Pierwsza to skorygowanie nieprawidłowości i zapłacenie fiskusowi. Druga to walka o swoje racje

Kontrole skarbowe 2023 - jest ich coraz więcej! W zeszłym roku wykryto nieprawidłowości na 3,2 mld zł, czyli kontrole są skuteczne i dlatego w tym roku ma być ich więcej. Co sprawdzają urzędnicy podczas kontroli? Ile lat wstecz działalności firmy może skontrolować skarbówka?

Spis treści

 1. Masowe kontrole skarbowe w 2023
 2. Kontrole skarbowe skuteczne!
 3. Co sprawdza Urząd Skarbowy podczas kontroli?
 4. Kiedy Urząd Skarbowy wszczyna kontrolę?
 5. Miliardowe wpływy do budżetu dzięki kontrolom skarbowym
 6. Kontrole skarbowe 2023 - podsumowanie

Masowe kontrole skarbowe w 2023

Z danych resortu finansów wynika, że w minionym roku wszczęto o prawie 10% więcej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Najwięcej z nich rozpoczęto w woj. mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim.

Raport wskazuje, że o blisko 15% wzrosła rdr. liczba działań, które zostały zakończone. Do tego 97% kontroli doprowadzonych do końca w ubiegłym roku wykazało nieprawidłowości. To wynik nieznacznie wyższy niż odnotowany rok wcześniej. Kwota nieprawidłowości wykazanych przez kontrole skarbowe wyniosła ok. 3,2 mld zł (dla porównania rok wcześniej - 3 mld zł).

Eksperci komentujący te dane mówią, że podatnicy muszą być przygotowani na dalszy wzrost ilości tego typu kontroli. I dodają, że rządzący poszukują dodatkowych środków finansowych, bo tego wymaga sytuacja gospodarcza kraju.

Kontrole skarbowe skuteczne!

Według danych Ministerstwa Finansów, w 2022 roku zostało rozpoczętych nieco ponad 17 000 kontroli podatkowych. To o 9,9% więcej niż w 2021 roku.

W opinii doradcy podatkowego Ewy Flor z Kancelarii ATL Accounting & Payroll, głównym powodem wzrostu liczby kontroli mogą być zmiany w polityce podatkowej i tego typu działań prowadzonych przez resort. Może to być też wynikiem zwiększenia samych zasobów i efektywności organów podatkowych.

Wzmożone kontrole skarbowe można skomentować jednym, prostym stwierdzeniem – rządzący poszukują pieniędzy. A skąd indziej je pozyskać jak nie od podatników? Państwo mierzy się obecnie z popandemiczną rzeczywistością oraz trudną międzynarodową sytuacją gospodarczą, której odzwierciedleniem jest obecny poziom inflacji. Już te okoliczności świadczą o braku środków w budżecie państwa, który jest dodatkowo nadwyrężany rozdawaniem pieniędzy w ramach kolejnych programów rządowych – komentuje prof. Adam Mariański, prezes Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC.

W 2022 roku przedsiębiorcy zwiększyli swoją aktywność gospodarczą, co mogło prowadzić do większej liczby błędów w rozliczeniach podatkowych. Dodatkowo swoją działalność „odmroziły” również organy kontrolne.

W ubiegłym roku zostało zakończonych ponad 18,1 tys. kontroli podatkowych. To o 14,8% więcej, kiedy było ich blisko 15,8 tys. Takie zwiększenie liczby zakończonych kontroli może sugerować, że organy zwiększyły swoje wysiłki w walce z oszustwami podatkowymi. Może to też świadczyć o tym, że obecnie wykrywane nieprawidłowości dotyczą mniej skomplikowanych spraw, gdyż w takich przypadkach kontrole można przeprowadzić i zakończyć szybciej oraz robić ich więcej.

Spośród kontroli podatkowych zakończonych w 2022 roku, blisko 17,6 tys. wykazało nieprawidłowości (97,1%). Te wskaźniki świadczą o wysokiej skuteczności mechanizmów typowania podmiotów do kontroli.

Moim zdaniem, kontroli jest dużo i należy domniemywać, że wzrost ich liczby ma związek z funkcjonowaniem m.in. kas online, rozbudową systemu STIR czy obowiązkiem składania plików JPK oraz automatycznym przetwarzaniem danych z tych systemów. Organy bez trudu i bardzo szybko zauważają nawet drobne nieprawidłowości, jak np. kilkudniowe opóźnienie w zapłacie podatku czy omyłkowe niewykazanie faktury w rejestrze sprzedaży bądź zakupu – mówi Marek Niczyporuk, doradca podatkowy z Kancelarii Ars AEQUI.

Co sprawdza Urząd Skarbowy podczas kontroli?

Podczas kontroli podatkowej urzędnicy sprawdzają podatnika czy wywiązuje się on w sposób właściwy z nałożonych na niego obowiązków podatkowych.

W ramach kontroli urząd może np. sprawdzić, czy podatnik:

 • wyliczył prawidłowo należną składkę
 • złożył w terminie deklarację podatkową
 • opłacił w terminie należne obciążenia skarbowe.

Urząd Skarbowy sprawdza wszystko co wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat podatkowych.

Kiedy Urząd Skarbowy wszczyna kontrolę?

Kontrola podatkowa wszczynana jest nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i nie później niż przed upływem 30 dni. Jeżeli termin ten upłynął, konieczne jest wystawienie kolejnego zawiadomienia o wszczęciu.

Miliardowe wpływy do budżetu dzięki kontrolom skarbowym

W minionym roku największe wpływy z powodu wykazanych nieprawidłowości zostały stwierdzone:

 • w woj. mazowieckim – 1,215 mld zł,
 • śląskim – 367,3 mln zł,
 • wielkopolskim – 282,1 mln zł,
 • łódzkim – 233,4 mln zł,
 • dolnośląskim – 177,2 mln zł.

Na końcu listy są woj. warmińsko-mazurskie – 19 mln zł, świętokrzyskie – 40,8 mln zł, a także lubuskie – 45,7 mln (41,4 mln zł).

Po otrzymaniu protokołu kończącego kontrolę, podatnik ma dwie możliwości. Pierwsza to skorygowanie nieprawidłowości, o których istnieniu poinformował go organ. Druga to walka o swoje racje. Jeśli choć część podatników wybierze pierwszą opcję i zapłaci podatek w innej wysokości niż pierwotnie deklarowana, stanowi to łatwy zastrzyk gotówki dla budżetu - mówi prof. Mariański.

Wpływy te zapewne mogłyby być większe. Na szczęście jednak znaczna część podatników decyduje się walczyć o swoje racje, co w wielu przypadkach prowadzi ich do zwycięstwa w sądach administracyjnych. Kontrole wszczynane są bardzo często w zakresie zobowiązań podatkowych za lata, których zbliżający się termin przedawnienia nie pozwala na wydanie decyzji w ciągu 5 lat od powstania obowiązku podatkowego. Prowadzi to do instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych, które mają za zadanie jedynie wydłużyć czas na wydanie rozstrzygnięć przez urzędy skarbowe. Takie działania są niedopuszczalne – stwierdza prezes Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych.

Ministerstwo Finansów zwraca jednak uwagę na to, że wysokość ustaleń dokonanych w toku kontroli to czynnik, który nie jest wprost zależny od działań kontrolnych, lecz od skali i rozmiaru podejmowanych prób obejścia przepisów podatkowych przez kontrolowanych. Resort nadużywa stwierdzenia, że ogólna kwota tzw. przypisów zależy od skali i rozmiaru podejmowanych prób obejścia przepisów podatkowych przez kontrolowanych. Zdaniem eksperta Marka Niczyporuka, takie podejście świadczy o zarzucaniu wszystkim kontrolowanym celowego działania niezgodnie z prawem. A tak z pewnością nie jest. 

Kontrole skarbowe 2023 - podsumowanie

Zdecydowanie musimy przygotować się na dalszy wzrost ilości kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Sytuacja gospodarcza nie ulega poprawie, a wzrost wpływów z podatków to niestety największe źródło wpływów do budżetu. Będą one sprawniej prowadzone i szybciej kończone. Sprzyja temu stosowanie nowych narzędzi przez organy podatkowe, w jakie zostały wyposażone, aby ich działania były bardziej efektywne i skuteczne – twierdzi prof. Mariański.

Podobnego zdania są też inni eksperci. Jak przewiduje doradca podatkowy Ewa Flor, już w 2023, jak i w najbliższych latach, możemy spodziewać się częstszych kontroli, ze względu na liczne zmiany przepisów podatkowych, które miały miejsce zwłaszcza od początku ub.r. Niosą one ze sobą istotne ryzyko większej liczby nieprawidłowości w rozliczeniach. Podatnicy mają trudności w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych, co naturalnie może prowadzić do niedopatrzeń i błędów.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej