Co drugi przetarg w III kwartale dotyczył budownictwa

2008-10-20 16:47
Co drugi przetarg w III kwartale dotyczył budownictwa
Autor: Budimex S.A.| Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. Co drugi przetarg w III kwartale dotyczył budownictwa

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy ogłoszone w Polsce, w III kwartale 2008 r., a w szczególności dotyczące branży budowlanej. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie wzrosła liczba wszystkich ogłoszonych przetargów, a zamówienia na prace budowlane stanowiły ponad połowę wszystkich zamówień.

W okresie od lipca do września 2008 r. opublikowanych zostało 67 151 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując ten wynik z wynikiem II kwartału bieżącego roku, zauważyć można wzrost liczby publikacji przetargowych. W III kwartale 2008 roku, ogłoszono o 1672 przetargów więcej niż w II kwartale b.r. (od kwietnia do czerwca 2008 roku wszystkich przetargów było 65 479). Natomiast w stosunku do I kwartału b.r. wzrost liczby przetargów wynosi 12 082 ogłoszeń (w I kwartale ogłoszono 55 069 przetargów).

Porównując liczbę przetargów ogłoszonych w III kwartale 2008 roku z analogicznym okresem roku 2007 należy zwrócić uwagę na to, iż w analizowanym okresie również wzrosła liczba przetargów (w III kwartale 2007 roku ogłoszono ich 58 587).

W okresie lipiec - wrzesień 2008 roku, 35 593 przetargi dotyczyły szeroko pojętej branży budowlanej. Ta liczba to 53% wszystkich przetargów.

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w okresie od lipca do września b.r., dotyczyły głównie drogownictwa (31% ogłoszeń). Na kolejnych miejscach, pod względem popularności, znalazły się przetargi dotyczące prac energoelektrycznych i prac budowlanych - obiekty (po 15% ogłoszeń) oraz prac wodno-kanalizacyjnych (13% ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres.

województwo liczba ogłoszonych przetargów
śląskie 5478
mazowieckie 4663
małopolskie 3311
wielkopolskie 2943
dolnośląskie 2759
podkarpackie 2559
pomorskie 1905
łódzkie 1843
lubelskie 1783
zachodniopomorskie 1650
kujawsko-pomorskie 1565
warmińsko-mazurskie 1300
świętokrzyskie 1083
opolskie 1026
podlaskie 980
lubuskie 745

Najwięcej przetargów pochodziło z województwa śląskiego (5478 ogłoszeń) i mazowieckiego (4663 ogłoszeń). W tych dwóch najprężniejszych województwach w III kwartale ogłoszono łącznie 28% wszystkich przetargów budowlanych. Natomiast najmniej przetargów pochodziło z województwa lubuskiego (745 ogłoszeń). Szczegółowe dane pokazuje tabela.

88% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych.
89% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.
W 68% ogłoszonych przetargów nie wymagano wnoszenia wadium.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej