Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej w styczniu 2004

2007-05-30 14:04

Według wstępnych danych GUS ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu br. były o 0,8 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wyższe niż w poprzednim miesiącu (o 0,1 proc.) były także ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu.

Największy wzrost cen odnotowano w górnictwie i kopalnictwie (o 4,3 proc.). Natomiast ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.
W skali dwunastu miesięcy ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i kopalnictwie (o 13,0 proc.). Wzrosły także ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 3,8 proc.) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę ( o 3,2 proc.).

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2004 roku

 

Wyszczególnienie

XII 2003

I - XII 2003

I 2004

XI 2003=100

Analogiczny okres 2002=100

I 2003=100

XII 2003=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,1

103,7

102,6

104,2

100,8

Górnictwo i kopalnictwo

100,7

107,2

103,0

113,0

104,3

Przetwórstwo przemysłowe

100,0

103,6

102,4

103,8

100,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100,0

103,3

104,6

103,2

100,0

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

98,6

98,9

99,2

100,1

 


Wyższe niż w poprzednim miesiącu (o 0,1 proc.) były także ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu. Ceny wykonywania instalacji budowlanych  wzrosły o 0, 1 proc., robót budowlanych wykończeniowych - o 0,3 proc.
O 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską. Obniżono natomiast ceny wznoszenia obiektów budowlanych- inżynierii lądowej i wodnej o 0,2 proc. Spadły także koszty przygotowania terenu pod budowę (o 0,7 proc.).
W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,8 proc. (wobec spadku 0,3 proc. przed rokiem).

Dynamika cen w latach 2003 - 2004

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej