Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej w lutym 2004

2007-05-30 13:27

Według wstępnych danych GUS ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2004 r. były o 0,6 proc. wyższe niż w marcu oraz o 4,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2004 r. ukształtowały się natomiast na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i kopalnictwie (o 16,8 proc.), głównie w wyniku wzrostu cen w kopalnictwie rud metali (49,9 proc.).
Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 3,5 proc.) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę ( o 3,1 proc.).  

 

Wyszczególnienie

I 2004

II 2004

I - II 2004

XII 2003 = 100

Analogiczny okres 2003 = 100

I 2004 = 100

XII 2003 = 100

I - II 2003 = 100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

Ogółem

100,8

104,1

104,1

100,6

101,4

104,1

Górnictwo i kopalnictwo

105,5

114,4

116,8

102,0

107,7

115,6

Przetwórstwo przemysłowe

100,6

103,7

103,5

100,6

101,2

103,6

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100,0

103,2

103,1

100,0

100,0

103,1

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

Ogółem

100,1

99,2

99,3

100,0

100,1

99,3

 


Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2004 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.
Podniesiono natomiast ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 1,0 proc.), wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,5 proc.) oraz wykonywania instalacji budowlanych (o 0,2 proc.). Obniżono ceny wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2 proc.) oraz przygotowania terenu pod budowę (o 0,3 proc.).
W zestawieniu z lutym ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,7 proc.Dynamika cen w latach 2003 - 2004

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej