Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2006 r.

2007-05-29 14:33

Szacunkowe dane GUS za luty pokazują minimalny wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej w zestawieniu z poprzednim miesiącem. W zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost jest odpowiednio większy.

W lutym br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,7 proc. wyższe niż przed rokiem.
Największy wzrost cen odnotowano w górnictwie (o 7,4 proc.), wzrosły także ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, i wodę (o 6,2 proc.).
Spadek cen odnotowano natomiast w przetwórstwie przemysłowym (o 0,6 proc.). Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym były wyższe o 0,1 proc. niż w styczniu br.
Wzrosły ceny wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania instalacji budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.
Nieznacznie spadły ceny przygotowania terenu pod budowę (o 0,2 proc.).
Zestawienie danych za luty br. z danymi za luty 2005 roku pokazuje wzrost cen produkcji budowlano-montażowej na poziomie 2,2 proc.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej