Ceny produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej w sierpniu 2004

2007-05-29 18:48

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2004 r. były o 0,3 proc. wyższe niż w lipcu.Wyższe niż przed miesiącem były także ceny produkcji sprzedanej przemysłu; w porównaniu z lipcem br. nastąpił wzrost o 0,4 proc.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od stycznia do sierpnia br. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,2 proc.
W odniesieniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku odnotowano wzrost na poziomie 3,7 proc. (rok wcześniej - 1,2- proc. spadek).
Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2004 r. były także o 0,3 proc. wyższe niż w lipcu. Wzrosły ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (0,7 proc.), wykonywania instalacji budowlanych (0,6 proc.), przygotowania terenu pod budowę (0,3 proc.), wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (0,2 proc.).
Wyższe niż przed miesiącem były także ceny produkcji sprzedanej przemysłu; w porównaniu z lipcem br. wzrosły o 0,4 proc. Wzrosty odnotowano w górnictwie i kopalnictwie (0,7 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (0,4 proc.).

 

Wyszczególnienie

VII 2004

VIII 2004

I - VIII 2004

VI 2004 = 100

Analogiczny okres 2003 = 100

VII 2004 = 100

XII 2003 = 100

I - VIII 2003 = 100

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Ogółem

100,2

108,6

108,7

100,4

106,9

107,1

Górnictwo i kopalnictwo

102,3

128,2

126,0

100,7

118,8

125,3

Przetwórstwo przemysłowe

100,1

108,4

108,7

100,4

107,0

106,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100,1

101,3

101,0

100,0

100,6

102,5

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

Ogółem

100,5

103,4

103,7

100,3

104,2

101,5

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej