Budownictwo zwalnia

2008-09-29 11:14

Podczas gdy wyniki pierwszego półrocza i czerwca 2008 upoważniały do umiarkowanego optymizmu, w lipcu pojawiły się pierwsze sygnały ostrzegawcze, a sierpień potwierdził spowolnienie wzrostu w budownictwie. Powodem są wysokie koszty zatrudnienia, niedobór pracowników, ale i... konkurencja. Do jednego zamówienia staruje dziś wielu wykonawców. Cieszyć może, że tempo wzrostu w budownictwie jest nadal wyższe niż w innych dziedzinach gospodarki.

Pogorszenie koniunktury sygnalizują przedsiębiorstwa budowlane. Tempo wzrostu wyraźnie się zmniejsza, choć nadal jest wyższe niż w innych dziedzinach gospodarki. Wolniej wzrastają ceny produkcji budowlanej, płace wciąż rosną najszybciej (choć zatrudnienie nie wzrasta - przyp. red.).

W czerwcu 2008 roku wzrost w budownictwie wynosił blisko 21 %, w lipcu spadł do 16,8 %, a wskaźnik dla sierpnia był już znacznie niższy - 5,9 %.

Porównanie miesięcznych wskaźników wzrostu w budownictwie w 2007 i 2008 roku

Bolko_1
Autor: brak danych

Po ośmiu miesiącach wzrost produkcji budowlanej wynosił 15,4 %, rok temu był na poziomie 27 %.

Produkcja budowlana, zatrudnienie i płace w okresie styczeń-sierpień 2007 i 2008 roku (wzrost w %)

Bolko_2
Autor: brak danych

Najbardziej niepokojące wydaje się to, że wolumen robót budowlanych w przedsiębiorstwach, zatrudniających więcej niż dziewięć osób, w lipcu i sierpniu był niższy niż w czerwcu.

Miesięczna wartość robót budowlanych

Bolko_3
Autor: brak danych

Jeśli chodzi o rodzaje budownictwa, największe wzrosty mają miejsce w mieszkaniówce. Na przełomie lipca i sierpnia wyraźny spadek w branży wykończeniowej.

Budownictwo wg rodzajów - w pierwszym półroczu, w lipcu i w sierpniu 2008 (wzrost w %)

Bolko_4
Autor: brak danych

Od stycznia do sierpnia 2008 roku do użytku oddano o 22,5 % więcej mieszkań niż rok temu, ale ostatnio... koniunktura na rynku mieszkaniowym, szczególnie deweloperskim, zaczęła się pogarszać. W przypadku liczby wydawanych pozowoleń na budowę można wręcz mówić o stabilizacji.

Mieszkania oddane do użytku w okresie styczeń-sierpień w ciągu ostatnich trzech lat

Bolko_5
Autor: brak danych

Co jest powodem spowolnienia? Brak materiałów budowlanych praktycznie nie ma znaczenia (4 %). Jak sugerują przedsiębiorcy, od kwietnia barierą nie jest też brak siły roboczej. Ten powód wymieniany jest jako trzeci, po kosztach zatrudnienia i konkurencji. Podaż czy popyt - na pytanie, którą ze stron obciążyć odpowiedzialnością za obecny stan rzeczy, na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

wrzesień 2008 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej