Budownictwo w Polsce - wzrost o 11%

2011-05-23 13:08
Umowa o roboty budowlane
Autor: Mariusz Maszner

Wzrost produkcji budowlanej w 2011 roku, wzrośnie o 11%. Branża napędzana jest przede wszystkim przez intensywną realizację dużych inwestycji inżynieryjnych. Możliwe, że w latach 2012-2013 tempo wzrostu sektora budowlanego wyhamuje.

Segmenty rynku budowlanego 2011r.
Autor: PMR Consulting

Najnowszy raport "Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011- Prognozy rozwoju na lata 2011-2013", opublikowany przez firmę badawczą PMR,  zakłada optymistyczne prognozy dla rynku budowlanego na rok bieżący. W ciągu ostatniego roku, w oczach wykonawców najwięcej zyskało budownictwo mieszkaniowe oraz kolejowe. Budownictwo drogowe, ochrona środowiska oraz budowy obiektów sportowych znacznie straciły na atrakcyjności. Według twórców raportu dynamika wzrostu sektora budowlanego będzie malała i w efekcie wyniesie 11%, co będzie najlepszym wynikiem branży od 2008 roku.

Przeczytaj również: Stadion Narodowy - montaż konstrukcji dachu

W latach 2011-2012 budownictwo inżynieryjne, będzie motorem napędzającym branżę. Będzie to spowodowane intensywną realizacją dużych projektów inżynieryjnych, związanych z mistrzostwami EURO 2012. Silny wzrost będzie dopingowany przez inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, zwłaszacza na odcinkach Warszawa-Gdynia i Katowice-Rzeszów. Eksperci prognozują przesypieszenie w segmencie energetycznym, gdzie liczba planowanych inwestycji systematycznie rośnie. Przedsięwzięcia te, będą jednak realizowane po dłuższym okresie czasu, a przychody z tej gałęzi budownictwa wykonawcy odnotują dopiero po 2013 roku, czyli w okresie mniejszych przychodów z budownictwa drogowego. Ostatnie miesiące były korzystne dla budownictwa niemieszkaniowego. Po odnotowanych 4 % zniżkach w 2009 r., w II połowie 2010 roku, znacznie przyspieszyło, kończąc na plusie. Poza budynkami komercyjnymi, znacząca siła w 2010 roku, była grupa budynków użyteczności publicznej, której znaczenie w najbliższych latach może osłabnąć w związku z ograniczeniami w dalszym zadłużaniu się samorządów. W budownictwie mieszkaniowym wstrzymanie przez firmy deweloperskie wielu dużych projektów przyniosło spadek produkcji budowlano-montażowej w latach 2009-2010 o ok. 10% rocznie. Wynik ten jest stosunkowo zadowalający wobec znacznie poważniejszej turbulencji w krajach regionu. Dzięki rosnącej aktywności największych deweloperów, w 2011 roku i latach kolejnych analitycy PMR oczekują pierwszych wzrostów produkcji budowlanej z tytułu budynków mieszklanych. Zwyżki te nie powinny przekraczać kilkunastu procent rocznie. Od początku prowadzonego przez PMR badania, wśród 200 największych firm budowlanych, segmentem rynku budowlanego wskazywanym najczęściej przez te przedsiębiorstwa jako najbardziej atrakcyjny w perspektywie dwóch nadchodzących lat jest drogownictwo. Prawidłowość tę potwierdzają najnowsze badania. Na budownictwo drogowe wskazało 59% respondentów. Wynik ten, jest jednak mniejszy niż w roku ubiegłym. Sytuacja ta jest bezpośrednim rezultatem ograniczenia rządowych planów w sferze budowy dróg krajowych, mniejszych inwestycji samorządów, a także zbliżającego się końca programu przebudowy dróg lokalnych. W ciągu ostatniego roku największy wzrost atrakcyjności odnotowano w przypadku budownictwa mieszkaniowego - wskazało na nie az 40% badanych. Wynik ten jest ponad 15 % mniejszy niż w zeszłym roku. Największy wpływ na rosnące notowania segmentu mieszkaniowego ma budownictwo deweloperskie, które w 2010 roku w przeciwieństwie do budownictwa jednorodzinnego, znacznie przyspieszyło. Liczba mieszkań, których realizacje rozpoczęli deweloperzy wzrosła aż o 42%. Na trzecim miejscu pod względem atrakcyjności znalazło się budownictwo energetyczne (na potrzeby przemysłu energetycznego, gazowego, paliwowego) z 23% wskazań. W marcu ubiegłego roku wskazało na nie 27% respondentów, a we wrześniu ubiegłego roku 30%. Oznacza to, że wraz z przeciągającym się przygotowywaniem projektów energetycznych optymizm wykonawców co do szybkiej realizacji takich inwestycji maleje. Jednak w dłuższym okresie czasu (po 2013 r.) kontrakty z zakresu budownictwa energetycznego i przemysłowego w dużym stopniu rekompensować będą firmom budowlanym ubytek inwestycji w branży drogowej. Z kolei sektor budownictwa kolejowego jako najbardziej atrakcyjny oceniło 17% badanych, w porównaniu do 11% rok temu i 20% pół roku temu. Atrakcyjność segmentu budownictwa przemysłowego utrzymuje się natomiast na podobnym poziomie od kilku kwartałów – w marcu 2010 r. wskazywało na nie 12% respondentów, we wrześniu 2010 r. – 11%, natomiast obecnie 10% badanych. Z kolei budownictwo ochrony środowiska znacznie straciło na atrakcyjności (spadek o 14 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Coraz większym zainteresowaniem cieszy się natomiast budownictwo biurowe (wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do września 2010 r.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej