Budownictwo w Polsce przed wejściem do Unii

2007-05-30 14:11

Polska Agencja Badawcza Budownictwa opracowała raport otwarcia dla budownictwa polskiego przed wejściem do Unii pt. "Budownictwo Polskie w Unii Europejskiej - początek drogi". Raport jest próbą określenia miejsca jednego z ważniejszych działów polskiej gospodarki - budownictwa - w przyszłej gospodarce krajów Wspólnoty.

Właśnie budownictwo jest uważane za siłę napędową  polskiej gospodarki i od jego potencjału produkcyjnego będzie zależało tempo nadrabiania opóźnień cywilizacyjnych i infrastrukturalnych w stosunku do krajów piętnastki.
Po 1 maja 2004 roku Polska stanie się szóstym pod względem liczby ludności krajem Unii Europejskiej. Obecnie do największych krajów Unii należą: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz  Hiszpania. 
W sześciu największych krajach Unii będzie mieszkało aż 75 proc. mieszkańców zjednoczonej Europy (25 krajów), z tego w Polsce - 8,4 proc.

Według danych opracowanych przez PAB, w Polsce w latach 2000 - 2003 nastąpiło zmniejszenie relacji produkcji budowlanej do PKB z 13,3 do 10 proc. oraz spadek udziału wartości produkcji dodanej budownictwa w tworzeniu PKB - z 7,2  do 5,5 proc. 
Spadek nakładów inwestycyjnych w Polsce i załamanie produkcji budowlanej w ostatnich trzech latach spowodowało osłabienie roli  budownictwa polskiego w Europie. W 2003 roku udział polskiej produkcji budowlanej w produkcji europejskiej wyniósł zaledwie 2 proc. Wartość polskiego  rynku budowlanego szacowana w 2003 roku na ok. 21,5 mld euro, stawia Polskę razem z Irlandią na 10 -11 miejscu (przed Finlandią, Danią, Szwecją i Grecją oraz 9 pozostałymi europejskimi krajami przystępującymi do Unii w 2004 roku).

 

1

Niemcy

196,4

2

Francja

147,5

3

Wielka Brytania

138,7

4

Włochy

136,7

5

Hiszpania

120,5

6

Holandia

48,7

7

Austria

26,1

8

Belgia

23,2

9

Portugalia

22,7

10

Polska

21,5

11

Irlandia

21,5

12

Finlandia

19,2

13

Dania

18,6

14

Szwecja

18,3

15

Grecja

9,2

 

Wartość polskiego rynku budowlanego w mld euro

Rozmiary dystansu dzielącego budownictwo polskie do krajów budownictwa w obecnych krajach Unii - obrazuje relacja wartości produkcji budowlanej  zrealizowanej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce w stosunku  do średniej dla tej grupy krajów. W 2003 roku relacja ta w odniesieniu do łącznej wartości produkcji budowlanej była jak 1 : 4,8. Produkcja budowlana w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiła 532 euro, w Unii - 2560 euro.
Odpowiednie relacje dla poszczególnych gałęzi budownictwa były następujące:

 • w budownictwie  mieszkaniowym razem 1 : 10,5,  w tym: 
  w nowym 1 : 9,95 
  remonty 1: 11
 • w budownictwie niemieszkaniowym razem  1: 3,3, w tym: 
  w nowym 1 : 2,8 
  remonty 1 : 4,3
 • w budownictwie inżynieryjnym 1: 3,4, w tym:
  w nowym 1 : 3,5 
  remonty 1 : 3,2

Także pod względem struktury produkcji budowlanej według rodzajów budownictwa sytuacja w Polsce znacznie różni się od sytuacji w krajach Unii Europejskiej. Pomimo znacznie większych niż w krajach Europy Zachodniej potrzeb mieszkaniowych Polaków udział budownictwa mieszkaniowego w łącznych wydatkach na roboty budowlane był w Polsce ponad dwukrotnie mniejszy niż w krajach piętnastki, natomiast udział budownictwa niemieszkaniowego, w tym prywatnego budownictwa komercyjnego - większy aż o 50 proc. Znacznie mniej środków w porównaniu z Europą Zachodnią przeznaczono w Polsce na renowacje i remonty budynków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej