Budownictwo w I półroczu 2004

2004-07-29 18:53

Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w bieżącym roku nie nastąpiła poprawa koniunktury w budownictwie. Pogorszył się także stan techniczny budynków, o czym świadczy coraz większa liczba rozbiórek wykonanych z tytułu nieprawidłowego utrzymania obiektu budowlanego.

Spadek liczby pozwoleń na budowę
W I półroczu 2004 roku, podobnie jak w poprzednich latach, spadła liczba wydawanych pozwoleń na budowę. Co prawda w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 5-proc. wzrost, ale już w tym roku spadek liczby wydawanych pozwoleń przekroczył 12 proc.
Największy, bo 38- proc. spadek (w porównaniu z I półroczem 2003 roku), nastąpił w kategorii obiektów takich jak: linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, kompleksowe budowle na terenach przemysłowych i rurociągi.
W innych kategoriach obiektów budowlanych (oprócz budynków gospodarczych i inwentarskich) odnotowano wyraźny wzrost liczby pozwoleń, przy czym największy - ok. 30-proc. - w budownictwie mieszkaniowym.
Średnia krajowa liczba pozwoleń przypadająca na tysiąc mieszkańców w 2004 roku wyniosła 1,9 (w pierwszej połowie ubiegłego roku średnia ta wynosiła 2,1). Wskaźnik ten jest wyższy tylko w pięciu województwach: wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Pozwolenia na budowę wydane w I półroczu 2004

Województwo

I półrocze 2003

I półrocze 2004

Pozwolenia na 1 tys. mieszkańców

OPOLSKIE

1167

1115

1,0

ŚLĄSKIE

6250

5765

1,2

ŚWIĘTOKRZYSKIE

2152

1678

1,3

DOLNOŚLĄSKIE

4424

4462

1,5

MAŁOPOLSKIE

6015

4848

1,5

ZACHODNIOPOMORSKIE

3109

2954

1,7

LUBUSKIE

1722

1824

1,8

PODKARPACKIE

4256

3907

1,8

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2688

2530

1,8

ŁÓDZKIE

6944

4940

1,9

POMORSKIE

4605

4187

1,9

KUJAWSKO-POMORSKIE

4661

4106

2,0

PODLASKIE

2497

2401

2,0

LUBELSKIE

5106

4646

2,1

MAZOWIECKIE

13335

11366

2,2

WIELKOPOLSKIE

12672

11000

3,3

 
27 proc. mniej obiektów oddanych do użytkowania
W pierwszej połowie 2004 roku oddano do użytkowania 53 tys. 187 obiektów budowlanych. Jest to o ok. 27 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spadła liczba oddanych do użytkowania:

  • budowli wodnych - o 45,4 proc.,
  • budynków jednorodzinnych - o 36,8 proc.,
  • budynków wielorodzinnych - o 20,5 proc.,
  • budynków gospodarczo - inwentarskich - o 19 proc.,
  • obiektów infrastruktury transportu - o 11,5 proc.

Wzrosła natomiast (o ok. 8 proc.) liczba oddanych do użytkowania budynków użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych oraz budynków zamieszkania zbiorowego (o 5 proc.).
Liczba obiektów oddanych do użytkowania zmalała prawie we wszystkich województwach.
Największe spadki odnotowano w województwach: podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Tylko w jednym województwie, zachodniopomorskim, oddano do użytkowania więcej obiektów niż w pierwszej połowie ubiegłego roku.
Średnio w kraju oddano są do użytku 1,4 obiekty na 1 tysiąc mieszkańców. W sześciu województwach ta średnia jest wyższa i wynosi: w województwie wielkopolskim - 2,2, lubuskim - 1,9, zachodniopomorskim i mazowieckim - 1,6, małopolskim i pomorskim - po 1,5 obiektów.
Najniższe wskaźniki odnotowano w województwie śląskim - 0,7, świętokrzyskim i opolskim - po 0,9 obiektów.

 

Rozbiórki
W I półroczu 2004 roku wydano o 28, 3 proc. mniej nakazów rozbiórki i wszczęto o 26,2 proc. mniej postępowań egzekucyjnych niż rok wcześniej. Spadła także liczba wykonanych rozbiórek (o 18,5 proc),.Województwa, w których wydawanych jest najwięcej nakazów rozbiórki to : mazowieckie, pomorskie, lubelskie, śląskie i wielkopolskie. Najmniej nakazów wydaje się w województwach: opolskim, lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim, łódzkim i podkarpackim.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej