Budownictwo - opłaca się coraz bardziej

2007-06-08 15:55

Dla działalności budowlanej przełomowy okazał się rok 2004, kiedy to po latach głębokiego regresu, wreszcie zaczął wzrastać popyt na materiały budowlane, a wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 1,1%. Rok 2007 może być natomiast rekordowym. Już w pierwszych jego miesiącach firmy odnotowały spektakularne wyniki.

Rentowność w gospodarce i jej głównych działach w pierwszym kwartale 2007 r. 

W latach 1995 - 97 przy dobrej koniunkturze w gospodarce średnia rentowność brutto  wynosiła około 3 - 4%, a zyskowność netto około 2%. W latach 1998 - 2002 nastąpiło jej drastyczne pogorszenie, co ograniczyło możliwości rozwojowe i inwestycyjne wielu firm.  Przedsiębiorstwa średnio w sektorze przedsiębiorstw nie tylko nie osiągały zysku, ale przynosiły straty. Wprawdzie już w  2003 r. rentowność netto w gospodarce wzrosła do 1,7%, ale dopiero w latach 2004 - 2006 wyniki ekonomiczno-finansowe firm poprawiły się znacząco (wskaźniki rentowności netto w skali roku wynosiły 3,9 - 4,8%).

W 2007 r. ta korzystna sytuacja się utrzymuje i w pierwszym kwartale wyniki finansowe przedsiębiorstw były lepsze niż przed rokiem. W rezultacie większego wzrostu przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania, poprawiły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Dobra sytuacja finansowa w sektorze przedsiębiorstw i podstawowych działach gospodarki trwa już czwarty rok. W efekcie nastąpiło zwiększenie akumulacji wewnętrznej oraz zdolności kredytowej. Pozwoliło to na intensyfikację działalności inwestycyjnej.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw1

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

 

 

Kondycję finansową sektora przedsiębiorstw w  I kwartale 2007 r. charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były o 17,4% wyższe niż przed rokiem, a koszty ich uzyskania o 15,8%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 95,2% do 93,9%.
  • W I kwartale 2007 roku przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto, w łącznej kwocie 23,7  mld zł, wobec 15,9 mld przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 19 mld zł wobec 12 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wykazywało 69% przedsiębiorstw  (oznacza to, że jeszcze co trzecia firma była deficytowa), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 82,2%.
  • rentowność obrotu netto wynosiła w 2006 r. 4,7%, a w I kwartale 2007 r.  wzrosła do 4,9%.
  • 46,5% badanych przedsiębiorstw wykazało w I kwartale  2007 r. sprzedaż na eksport (44,9% rok temu). Poziom sprzedaży eksportowej był o 21,2% wyższy niż rok temu, a udział w przychodach zwiększył się do 21,1%. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw.
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były w I kwartale 2007 rentowne, chociaż różnice w rentowności były znaczące (od 0,6% w budownictwie - najniższa rentowność do 14,4% w górnictwie i kopalnictwie - najwyższa   rentowność).
  • wskaźnik płynności finansowej był w I kwartale 2007 r.  wysoki - wynosił 33,3%. 

 

 

 

 

Rentowność w budownictwie w I kwartale 2007 r.

W budownictwie w okresie głębokiego regresu w latach 2001 - 2003 przedsiębiorstwa (średnio) przynosiły straty. Przełomowy okazał się rok 2004, kiedy popyt na roboty budowlane wzrastał, a wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 1,1%. Kolejne dwa lata - to  okres rosnącej koniunktury w budownictwie i coraz większej produkcji budowlanej, której towarzyszyła zwiększająca się rentowność do 1,7% i 3,5% w roku 2006.

 

Pierwszy kwartał jest zawsze w budownictwie najsłabszy, zarówno pod względem produkcji,  jak też rentowności. Wpływają na to niekorzystne na ogół warunki atmosferyczne  dla działalności przedsiębiorstw, ale też cykl robót budowlanych; roboty budowlane są kończone w rozliczane najczęściej w końcu roku. W kolejnych latach od 2001 do 2006 r. w pierwszym kwartale budownictwo notowało straty, największe w latach 2002 - 2003.

Pierwsze miesiące 2007 r. okazały się bardzo dobry dla działalności budowlanej, notowano dodatnią rentowność netto, co nie zdarzało się nawet w drugiej połowie lat 90-tych, kiedy sytuacja w budownictwie była bardzo korzystna.

 

Wyniki finansowe sektora budownictwa2

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

 

Rentowność w przemyśle materiałów budowlanych w I kwartale 2007 r.3

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski. Wprawdzie wskaźniki rentowności były w latach 2001 - 2003 relatywnie niższe, a poszczególne branże różniły się efektywnością ekonomiczną - to średnia rentowność netto badanych firm była przez wszystkie lata dodatnia, przy czym w wielu okresach - bardzo wysoka. Zwracają uwagę niezwykle wysokie (od 2003 r.)  wskaźniki płynności finansowej (w niektórych branżach występuje nadpłynność). Na ogół uważa się, że płynność finansowa w granicach 20 - 25% zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Średnio w przemyśle materiałów i wyrobów dla budownictwa od 2004 r. wskaźniki płynności finansowej I stopnia  (relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych)  wynosiły od 35% do 45%, a w niektórych branżach w 2006 r. nawet 60%. Są to te przemysły (cementu, wapna i gipsu oraz płytek ceramicznych), w których rentowność przekraczała 10%.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw materiałów budowlanych4

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

 

 

 


1.  Dane w I kwartale 2007 obejmowały 15596 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej

2.  W 2006 r. badaniami  wyników finansowych w budownictwie objęto 1411 przedsiębiorstw

3. Wg klasyfikacji PKD "Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych"

4.  W 2006 roku  badaniami  wyników finansowych w dziale "produkcja  z pozostałych surowców niemetalicznych" objęto  394 przedsiębiorstwa

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej