Brak stabilizacji na rynku materiałów dla budownictwa

2008-11-03 14:43

Produkcja materiałów budowlanych uzależniona jest od tempa wzrostu, wolumenu i struktury rodzajowe budownictwa. Ale relacje te nie zawsze się potwierdzają. Rok 2007 charakteryzował się nieoczekiwanymi zmianami na rynku materiałów dla budownictwa. W pierwszym półroczu pojawiła się "bariera materiałowa", zakłady zwiększały produkcję, podwyższały ceny. W drugim półroczu 2007 r. przy pewnym obniżeniu tempa wzrostu budownictwa, nastąpiło radykalne zmniejszenie popytu na materiały i sukcesywnie spadające ceny. Wydawało się, że rok 2008 przyniesie stabilizację i powrót do normalnych relacji między budownictwem i popytem na materiały. Ale nic takiego nie następuje.

Początek roku 2008 - to dobra koniunktura i ponowny wzrost budownictwa (w pierwszym półroczu o 18,2%). Oczekiwano, że wywoła to presję na materiały budowlane. Wprawdzie w pierwszym kwartale 2008 produkcja sprzedana materiałów budowlanych wzrosła o 10,2%, ale od marca obserwowano obniżanie tempa wzrostu produkcji sprzedanej materiałów. Wyjątek stanowią materiały wykończeniowe, co jest uzasadnione wysokim przerobem w przedsiębiorstwach zajmujących się pracami wykończeniowymi. Być może wrzesień, w którym odnotowano wzrost produkcji sprzedanej zapoczątkuje normalizację relacji na rynku materiałów budowlanych, jeżeli ten segment okaże się "odporny" na problemy rynków bankowo - finansowych.

Dotychczas uważano za prawdopodobne, że firmy budowlane obserwując malejące ceny materiałów "odkładają" zakupy, ponadto przedsiębiorstwa budowlane mogą posiadać zapasy materiałów jeszcze z końca roku ubiegłego. Wskazywać na to mogłaby analiza struktury środków obrotowych w sektorze budownictwa, gdzie wzrost wartości zapasów wynosi ponad 1/3.

Podstawowe wskaźniki ilustrujące sytuację w budownictwie i w przemyśle materiałów budowlanych

Wyszczególnienie 2006 2007 1-9.07 1-9.08
Produkcja budowlana; rok poprzedni = 100 117,5 115,7 120,2 115,5
Produkcja sprzedana materiałów budowlanych; rok poprzedni = 100 119,4 112,4 117,6 104,3
Wzrost cen produkcji budowlanej; rok poprzedni = 100 102,9 108,4 108,8 103,6
Wzrost cen mineralnych materiałów budowlanych; rok poprzedni = 100 99,5 108,9 109,8 99,0
Wzrost płac w budownictwie; rok poprzedni = 100 109,9 109,2 116,0 111,3


Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne, Informacje o sytuacji społeczno - gospodarczej kraju 1/ w 1 kwartale 2008 r.

Porównanie miesięcznych wskaźników wzrostu budownictwa i materiałów budowlanych wskazuje, że tylko w pierwszym półroczu 2007 r. tempo wzrostu było zbliżone, w kolejnych miesiącach różnice są duże, największe od marca do sierpnia 2008 r.

Wielkość produkcji materiałów budowlanych
Ilościowe zmiany produkcji były w 2008 r. bardzo zróżnicowane. Zwraca uwagę zmniejszająca się produkcja wszystkich wyrobów przemysłu drzewnego, bloków z betonu lekkiego, izolacji z wełny mineralnej. Niewielki jest wzrost produkcji cementu przy olbrzymich programach infrastrukturalnych. Wzrasta produkcja np. wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych, wyrobów sanitarnych ceramicznych.

Wyszczególnienie

2006 2007

2007

2006

1-6.08*

1-6.07

1-9.08*

1-9.07

Cement w tys. ton 14688 16964 115,5 1029 103,0
Spoiwa gipsowe w tys. ton 1190 1422 119,5 111,7 112,6

Bloki i płyty ścienne gipsowe w tys. ton

1178 1150 97,6 103,5 104,8

Cegły i elementy budowlane ceramiczne, wypalane z gliny stosowane pod oblicowaniem w mln cegieł

1705 2027 118,9 108,7 105,8

Bloki ścienne z betonu lekkiego w tys. m3

4571 5895 129,0 91,2 86,7

Stolarka budowlana w tys. m2

13339 12922 96,9 90,0 91,6

Płyty pilśniowe w mln m2

445,8 481,4 108,0 97,8 92,9

Płyty parkietowe z drewna do podłóg mozaikowych w tys. m2

2969 2396 80,7 72,9 75,6

Płyty parkietowe z drewna pozostałe (łącznie z panelami) w tys. m2

32074 32494 101,3 107,4 100,0

Wykładziny podłogowe i ścienne z tworzyw sztucznych w mln m2

21,0 19,2 91,4 115,8 106,6

Wyroby sanitarne ceramiczne w tys. ton

93,9 103,7 110,4 116,0 111,7

Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej w tys. ton

453,1 461,9 101,9 75,4 77,4
Źródło: GUS Produkcja wyrobów przemysłowych w zakładach zatrudniających > 9 osób

*/w zakładach > 49 osób

Ceny produkcji budowlanej i materiałów stosowanych w budownictwie
W 2008 r. ceny zarówno produkcji budowlanej, jak też materiałów budowlanych charakteryzowały się sukcesywnym obniżaniem tempa wzrostu. W grudniu 2007 (do roku poprzedniego) wskaźnik wzrostu cen w budownictwie wynosił 8,4%, w pierwszym półroczu 2008 zmniejszył się do 4,8%, a we wrześniu wynosił 3,6%. Obniżenie to nastąpiło mimo utrzymywania się wysokiego wzrostu płac w przedsiębiorstwach budowlanych. Czynnikiem zmniejszającym tempo wzrostu cen produkcji budowlanej są malejące ceny materiałów stosowanych w budownictwie.

Po okresie intensywnego wzrostu cen na rynku materiałów budowlanych, w drugim półroczu 2007 ceny się stabilizowały, tempo wzrostu wyraźnie zmalało i taka tendencja utrzymuje się w kolejnych kwartałach 2008 r. Średnie ceny materiałów budowlanych mineralnych w połowie roku 2007 wzrastały o 12% i jeszcze w końcu roku wskaźnik wzrostu wynosił 8,1%, a w czerwcu 2008 ceny wzrosły tylko o 1,2%, w trzecim kwartale średnie ceny były nisze niż rok temu. Wzrost cen wyrobów drzewnych był mniej intensywny niż mineralnych, a obecnie spadek jest głębszy. W trzecim kwartale 2008 ceny wyrobów drzewnych były średnio niższe o ponad 3% w porównaniu z trzecim kwartałem roku poprzedniego.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej